Công văn tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bênh COVID-19

Thứ tư - 28/04/2021 10:21
      ỦY BAN NHÂN DÂN
    THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
 

Số: 955 /UBND - YT
V/v tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bênh COVID-19
HỎHOA TỐC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                TP. Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 4 năm 2021

 
 
  Kính gửi:
                   - Các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc thành phố;
                   - BCĐ Phòng, chống dịch Covid-19 thành phố;
                   - Ủy ban nhân dân các phường, xã.
 
 
Thực hiện Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và Công văn số 311-CV/TU ngày 25/4/2021 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Công văn số 2494/UBND-VX1 ngày 27/4/2021 của Ủy ban nhân dân Hà Tĩnh về tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19; để chủ động đối phó với tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp trong khu vực và trên thế giới; Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện kịp thời, hiệu quả các nội dung sau:
1. Tạm dừng ngay các hoạt động lễ hội, khai trương, các sự kiện tập trung đông người không cần thiết trên địa bàn toàn thành phố cho đến khi có văn bản chỉ đạo tiếp theo. Đơn vị, địa phương, cá nhân nào chủ trì tổ chức không chấp hành, vi phạm thì kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Giao phòng Văn hóa -Thông tin chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị ra thông báo dừng ngay các hoạt động lễ hội, khai trương, các sự kiện liên quan tập trung đông người.
2. Các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường, xã chỉ đạo và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện nghiêm nhiệm vụ phòng chống dịch trên địa bàn; bảo đảm việc tuân thủ các quy định về phòng chống dịch đối với tổ chức, cá nhân, việc thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, “ đặc biệt là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng, tại các đám cưới, đám tang; hạn chế khách mời tại đám cưới, khách viếng tại các đám tang; trường hợp để xảy ra lây nhiễm dịch trong cộng đồng trên địa bàn thì tùy mức độ sẽ bị xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định.
3. Quán triệt, thực hiện nghiêm Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Thông báo  số 81/TB-VPCP ngày 26/4/2021 của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 311-CV/TU ngày 26/4/2021 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Công văn số 2494/UBND-VX1 ngày 27/4/2021 của Ủy ban nhân dân Hà Tĩnh về tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch với phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”. Kiên quyết ngăn chặn nguồn bệnh từ nước ngoài, nhất là người từ Campuchia, Lào, Thái Lan về nước và nguồn bệnh ở các ổ dịch từ các địa phương trong nước (nếu có).
4. Phòng Y tế Chỉ đạo thực hiện chế độ sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh; triển khai kịp thời việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 đảm bảo an toàn, đúng đối tượng.
         5. Bệnh viện đa khoa thành phố chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thuốc, vật tư y tế, đáp ứng các tình huống dịch bệnh xảy ra. Thực hiện nghiêm phương châm “bốn tại chỗ” trong công tác phòng, chống dịch. Duy trì nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm Covid-19.
         6. Trung tâm Y tế thành phố tiếp tục theo dõi giám sát công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; chỉ đạo, hướng dẫn các trạm Y tế phường, xã giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tại cộng đồng; thực hiện khoanh vùng, cách ly kịp thời, xử lý ổ dịch không để lây lan, kịp thời tổng hợp, tham mưu báo cáo Ban chỉ đạo, UBND thành phố để kịp thời xử lý.
7. Công an thành phố chỉ đạo lực lượng công an các phường, xã phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục quản lý chặt chẽ địa bàn dân cư, tăng cường hoạt động rà soát, phát hiện nhanh các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn, xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp nhập cảnh trái phép, bảo đảm việc chấp hành nghiêm khai báo lưu trú, tạm trú, khai báo y tế. Kiểm tra các cơ sở lưu trú, khách sạn nhận người nhập cảnh trái phép lưu trú, doanh nghiệp nhận lao động là người nhập cảnh trái phép, Kiểm tra các công ty vận tải hành khách đường dài trên địa bàn, giám sát việc khai báo y tế của hành khách, nhất là người nước ngoài
          8. Phòng Văn hóa Thông tin và Trung tâm văn hóa - Truyền thông tăng cường thời lượng thông tin, tuyên truyền về nguy cơ dịch bệnh, đề cao cảnh giác với dịch bệnh, thực hiện việc tiêm vắc xin phòng COVID-19, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; xử lý nghiêm việc đưa tin sai lệch về dịch bệnh, gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng; tiếp tục triển khai tốt ứng dụng khai báo y tế Bluzone.
          9. Phòng Quản lý đô thị chỉ đạo các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải; giám sát việc khai báo y tế của hành khách, nhất là người nước ngoài.
         10. Phòng Lao động -TBXH chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các phường, xã rà soát nắm bắt các thông tin và cung cấp danh sách các công dân của địa phương đi về từ các nước như Lào, Thái Lan, Campuchia có báo cáo hàng ngày.
11. Ủy ban nhân dân các phường, xã:
- Báo cáo cấp ủy, lãnh đạo địa phương chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của cấp trên
- Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp nhập cảnh/ cư trú trái phép trên địa bàn; phát động phong trào quần chúng, huy động mặt trận và các đoàn thể tại cơ sở vận động mỗi người dân, từng gia đình, tổ dân phố, khu dân cư chủ động phát hiện, khai báo về các trường hợp nhập cảnh/cư trú trái phép. Chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tiêm vắc xin phòng Covid -19 an toàn, đúng đối tượng.
- Chỉ đạo thực thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng; sẵn sàng công tác phòng, chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ”, xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định; hạn chế tập trung đông người, hạn chế tổ chức các các sự kiện tập trung đông người phải tuân thủ yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan y tế về phòng, chống dịch.
- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các tổ chức, đơn vị, khu dân cư, các nơi có nguy cơ cao như chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, bến xe, doanh nghiệp, trường học, khu vui chơi..., xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
- Địa phương nào có công dân đi về từ các nước nói trên mà không được khai báo, phát hiện kịp thời thì Chủ tịch UBND phường xã đó phải chịu trách nhiệm trước Trưởng ban chỉ đạo và Chủ tịch UBND Thành phố.
12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các tổ chức đoàn thể từ thành phố đến cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức cảnh giác với tình hình dịch bệnh và tự giác tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch; cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền, cung cấp thông tin và phổ biến quy định để người thân các gia đình có con em đang sinh sống, làm việc tại nước ngoài thực hiện tốt quy định phòng, chống dịch và xuất cảnh của cơ quan chức năng nước sở tại, không nhập cảnh trái phép về nước; phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ liên gia, thôn xóm, tổ dân phố và mỗi người dân trong công tác bảo vệ, nâng cao sức khoẻ của bản thân và cộng đồng.
          Nhận được văn này, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị, các tổ chức cá nhân trên địa bàn thành phố; Chủ tịch UBND các phường, xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:      
- Như trên;
- UBND tỉnh ( để B/c);
- Sở Y tế Hà Tĩnh( để B/c);
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;
- Ủy ban nhân dân các phường, xã;
- Lưu: VT,YT.                                                
                        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                               KT. CHỦ TỊCH
                              PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
 
                            Phạm Hùng Cường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay1,342
  • Tháng hiện tại2,222
  • Tổng lượt truy cập456,636
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây