Kế hoạch chiến lược phát triển trường mầm non Tân Giang 2020 - 2025

Thứ năm - 17/09/2020 08:46
     UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
TRƯỜNG MẦM NON TÂN GIANG
 
 
 
 
Số: 146 /KH-TMN
                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

 

 
                                    Tân Giang, ngày 17 tháng 9 năm 2020


 

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG MẦM NON TÂN GIANG
GIAI ĐOẠN 2020 - 2025
 
Thực hiện Nghi quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”; Nghị quyết  số 96/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về phát triển giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh Hà Tỉnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ phường Tân Giang; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025; Đề án số 2864/ĐA-UBND ngày 18/11/2019 “Sắp xếp hệ thống trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở thành phố Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo”;
Trước yêu cầu đổi mới, phát triển của ngành Giáo dục và Đào tạo trong giai đoạn hiện nay đặc biệt là những thách thức, cơ hội đối với bậc học mầm non nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân vừa có qui mô phù hợp để nâng cao chất lượng giáo dục;
Trường mầm non Tân Giang xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển giai đoạn 2020-2025 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Trường mầm non Tân Giang được thành lập từ năm 1994 trên cơ sở thành lập phường Tân Giang. Khi mới thành lập trường được học ở các hội quán của khối phố. Năm 2008 trường được xây dựng tập trung về địa điểm mới tại khối phố 9 phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh với tổng diện tích 3,700m2. Đến nay nhà trường được đầu tư xây dựng mới gồm có 01 dãy nhà học 2 tầng với 04 phòng học; 01 phòng học dãy nhà học 2 tầng với 06 phòng học, có phòng sinh hoạt chung và phòng ngủ riêng biệt; 01 dãy nhà chức năng 2 tầng gồm 7 phòng; Có nhà bảo vệ, khu vệ sinh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên...
Trường là đơn vị đạt trường chuẩn Quốc gia mức độ 1 năm  2010, năm 2018. Với quy hoạch khuôn viên hợp lý, có khá đầy đủ phòng học, phòng chức năng theo quy định, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi đáp ứng nhu cầu dạy và học. Hệ thống sân chơi rộng rãi, có đầy đủ các loại đồ chơi lớn ngoài trời. Cảnh quan nhà trường luôn xanh- sạch- đẹp- an toàn với không gian yên tĩnh, có vườn cổ tích, vườn rau sạch, vườn hoa và những cây xanh có giá trị được bố trí. Nhà trường luôn quan tâm xây dựng và đảm bảo các công trình vệ sinh xanh, sạch, thân thiện với trẻ.
 
1. Thuận lợi
- Được Lãnh đạo các cấp quan tâm chỉ hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bi và tạo điều kiện cho trường phát triển toàn diện.
- Ban đại diện cha mẹ học sinh, các đoàn thể, các mạnh thường quân rất quan tâm ủng hộ về vật chất lẫn tinh thần cho đội ngũ CBGV,NV hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2010 - 2015, giai đoạn 2018 - 2023  đó là cơ sở, nền tảng cho sự phát triển bền vững ngành học mầm non ở địa phương.
- Tập thể sư phạm nhà trường có tinh thần đoàn kết tốt, năng động, sáng tạo trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ, tạo cơ hội cho trẻ phát triển toàn diện.
- 100% đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có trình độ đạt chuẩn, trong đó có 95,2% đạt trên chuẩn.
2. Khó khăn
Diện tích đất chưa đáp ứng được việc quy hoạch chuẩn quốc gia mức độ 2, trường xây dựng đã lâu nên một số công trình vệ sinh của trẻ đã bị xuống cấp, có 4 lớp học chưa có phòng ngủ riêng, thiếu 1 số phòng làm việc, bếp ăn bán trú chật hẹp… Một số lớp chưa có đồ dùng dạy học hiện đại như máy chiếu, máy tính, phần mềm…Việc lồng ghép một số chương trình dạy học tiên tiến cho trẻ làm quen còn gặp khó khăn do cơ sở vật chất không đáp ứng được.
Từ những thuận lợi trên Trường mầm non Tân Giang xây dựng Kế hoạch chiến lược phát triển giai đoạn 2020 - 2025 nhằm mục đích xác định những mục tiêu, biện pháp các công việc cụ thể của nhà trường để mỗi CBGV,NV nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và hướng tới hoàn thiện hơn.
II. CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG
1. Điểm mạnh
- Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên 30 người. Trong đó: Quản lý 03 người, trình độ chuyên môn: Đại học 03, đảng viên 03; Giáo viên 18 người, trình độ chuyên môn: Cao đẳng 01, Đại học 17, đảng viên 13; Nhân viên 9 người.
- Công tác tổ chức quản lý của ban giám hiệu: Cơ bản có tầm nhìn chiến lược lâu dài, có định hướng và có các kế hoạch cụ thể, phù hợp với thực trạng của đơn vị qua từng giai đoạn để xây dựng và phát triển nhà trường. Công tác kiểm tra đánh giá và thúc đẩy về mọi mặt được đánh giá kịp thời, khách quan và đã có những định hướng về công tác xây dựng chất lượng đội ngũ nói riêng và chất lượng nhà trường nói chung.
- Ban giám hiệu có ý thức trách nhiệm cao trong công việc được giao, biết tổ chức, xây dựng kế hoạch để thực hiện các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn
- Cơ sở vật chất: Các cấp, các ngành đã có những nhận thức đúng đắn về ngành học, có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, phụ huynh và cộng đồng trong việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, huy động trẻ ra lớp, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ hàng năm đạt kết quả cao.
- Nhà trường đã từng bước ổn định và đang phát triển vững chắc về mọi mặt, đã và đang có những định hướng cơ bản và được chính quyền địa phương, Phòng giáo dục quan tâm ủng hộ.
2. Điểm hạn chế
- Tổ chức quản lý của Ban giám hiệu
    Có đánh giá chất lượng chuyên môn và các hoạt động giáo dục của giáo viên nhưng chưa có những giải pháp cụ thể để định hướng giúp đỡ về mặt lâu dài cho đội ngũ.
- Đội ngũ giáo viên, nhân viên
    Đa số giáo viên, nhân viên trẻ trong độ tuổi nuôi con nhỏ và có 02 giáo viên đã lớn tuổi, 01 giáo viên ốm đau nên việc trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, tiếp cận với các thiết bị hiện đại còn nhiều hạn chế.
- Cơ sở vật chất
Công tác xã hội hóa chưa cao, chưa vận động được các nhà hảo tâm tài trợ. Công trình vệ sinh đang từng bước xuống cấp ảnh hưởng đến việc chăm sóc vệ sinh cho trẻ.
3. Thời cơ
- Trong những năm qua ngành Giáo dục thành phố Hà Tĩnh đã có những bước phát triển mạnh mẽ nên đã có những tác động không nhỏ đến tầng lớp cha mẹ học sinh và chính quyền địa phương; Cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương đã có những định hướng quan tâm, chỉ đạo đặc biệt đối với công tác giáo dục của nhà trường. 
- Các phong trào học tập, phong trào dạy học được ngành phát động, triển khai sâu rộng và đạt được nhiều kết quả tốt đã phần nào làm thay đổi nhận thức, hành động của đội ngũ nhà giáo.
- Việc đổi mới chương trình chăm sóc giáo dục trẻ, đa dạng hóa các loại hình giáo dục, tăng cường tính chủ động, trao quyền cho các nhà trường đã tạo
nhiều thuận lợi để các trường mầm non có sự cạnh tranh lành mạnh và sáng tạo.
4. Thách thức
- Phường Tân Giang mặc dù là 1 trong những phường tâm tâm của thành
phố Hà Tĩnh nhưng điều kiện kinh tế còn khó khăn, không đồng đều các hộ gia đình còn chủ yếu dựa vào buốn bán nhỏ lẻ, các công trình phúc lợi chưa được đầu tư nhiều, nhận thức về công tác giáo dục trong một bộ phận cha mẹ học sinh còn bất cập, thiếu tính phối hợp.
- Hệ thống các trường tư thục được mở rộng, cơ sở vật chất và chương trình giáo dục được đầu tư hiện đại đáp ứng nhu cầu của phụ huynh, nên nếu không có sự đầu tư đồng bộ và nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường thì số học sinh vào trường sẽ ngày càng giảm.
- Nhà trường không tuyển sinh trẻ nhà trẻ sẽ cũng là một thách thức lớn cho các lứa tuổi tiếp theo.
5. Xác định các vấn đề ưu tiên
- Ổn định về mọi mặt và làm tiền đề cho kế hoạch thực hiện lộ trình xây dựng trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 1 sau 5 năm vào năm 2023 và tiếp tục tham mưu xây dựng nhà trường đạt chuẩn mức 2 ở giai đoạn tiếp theo.
- Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục về tư tưởng, nhận thức cho đội ngũ nhằm nâng cao chất lượng làm việc và hướng tới xây dựng chất lượng "mũi nhọn".
- Tiếp tục khai thác tối đa về ứng dụng CNTT trong dạy học, sử dụng hộp thư điện tử cá nhân, truy cập các trang website để phục vụ cho công tác giáo dục.
- Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra để khắc phục những tồn tại yếu kém khi thực hiện kế hoạch ngắn hạn và dài hạn.
- Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, làm tốt công tác tuyên truyền vận động học sinh đi học chuyên cần nhất là trẻ 5 tuổi.
- Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra để khắc phục những tồn tại, yếu kém khi thực hiện kế hoạch ngắn hạn và dài hạn.
- Đổi mới công tác giáo dục đạo đức, tăng cường rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.
- Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng chương trình đổi mới, xây dựng bồi dưỡng đội ngũ cốt cán làm nòng cốt cho nhà trường.
II. TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, CÁC GIÁ TRỊ VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG
1. Tầm nhìn  
  Đến năm 2025 trường Mầm non Tân Giang là một trường chất lượng cao có đủ CSVC và trang thiết bị hiện đại, một ngôi trường thân thiện; nơi phụ huynh, học sinh tin cậy; một chiếc nôi rèn luyện để giáo viên cống hiến và học sinh được trau dồi những kĩ năng cơ bản để phục vụ cuộc sống.
2. Sứ mệnh
Xây dựng một đơn vị có tính kỷ luật lao động cao, biết thương yêu hỗ trợ nhau, biết được nhiệm vụ của mỗi cá nhân để tư duy, sáng tạo, làm việc có hiệu quả, trung thực, khách quan trong việc thực thi nhiệm vụ.
3. Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường
Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường luôn đoàn kết, trách nhiệm, giàu lòng nhân ái, trung thực, hợp tác, chủ động, sáng tạo và phấn đấu
vươn lên.
4. Phương châm hành động
“Người học là nhân vật quan trọng của nhà trường, là nhân tố quyết định sự sống còn của nhà trường”.
“Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai”.
“Một nhân cách tốt sẽ nảy nở trong một môi trường thân thiện”.
III. MỤC TIÊU CHUNG, CHỈ TIÊU CỤ THỂ
1. Mục tiêu chung
Xây dựng nhà trường có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đáp ứng mọi điều kiện chăm sóc, giáo dục trong giai đoạn mới. Trở thành trường trọng điểm chất lượng; là trung tâm văn hoá giáo dục của địa phương; là địa chỉ tin cậy để các bậc phụ huynh gửi con vào trường.
Phấn đấu xây dựng đạt các điều kiện theo quy định của Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức 1 sau 5 năm vào năm 2023. Xây dựng, phát triển để trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, đạt kiểm định chất lượng cấp độ 3 vào những năm tiếp theo.
2. Chỉ  tiêu cụ thể
2.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên
- 95,5% trở lên CBGV,NV có trình độ chuyên môn đạt trên chuẩn; 100% CBGV có trình độ đạt chuẩn về tin học; 50% giáo viên được tham gia lớp học
tiếng anh cơ bản; 1-2 GV được đào tạo trung cấp lý luận chính trị.
- 100% CBGV biết khai thác, sử dụng và ứng dụng CNTT vào quản lý và thiết kế, tổ chức các hoạt động giáo dục.
- 100% giáo viên thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào
thi đua, không có CBGV,NV vi phạm đạo đức nhân cách nhà giáo, tạo môi trường an toàn xanh, sạch, đẹp và an toàn trong nhà trường.
- 100% CBGV,NV thực hiện nghiêm túc Quy tắc ứng xử văn hóa trong
nhà trường.
- 100% Cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện chương trình nâng cao năng
lực chuyên môn, nghiệp vụ GDMN; hoàn thành chương trình bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch năm học: Phấn đấu cuối năm xếp loại khá trở lên.
- 100% cán bộ quản lý và giáo viên được đánh giá thực chất theo Chuẩn nghề nghiệp quy định của Bộ GDĐT.
- Trên 80% giáo viên tham gia thi và đạt giáo viên giỏi cấp trường. cấp thành phố trên 30% và cấp tỉnh 5%trở lên.
- Tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm, phấn đấu xếp bậc 4/4 cấp thành phố 3-6 bản hằng năm.
- 100% hồ sơ cá nhân giáo viên xếp loại tốt.
- 100% CBGV tham gia thiết kế đồ dùng dạy học dự thi “Sáng tạo khoa
học kĩ thuật” cấp trường và phấn đấu có 1-2 bộ đồ dùng thi cấp thành phố hằng năm.
- Hằng năm đạt các danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cơ sở 15% trở lên, Được UBND thành phố tặng giấy khen 25% trở lên, Lao động tiên tiến trên 75%.
- Phát triển 01 Đảng viên mới hàng năm; Chi bộ luôn đạt “Chi bộ trong sạch vững mạnh”.
2.2. Học sinh
* Qui mô: Lớp - học sinh/năm học
2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025
Số lớp Số HS Số lớp Số HS Số lớp Số HS Số lớp Số HS Số lớp Số HS
10    303     10    295    10   295    10    295     10   295
Cụ thể:
- Năm học 2020 - 2021: 10 lớp MG (4 lớp 3 tuổi, 3 lớp 4 tuổi, 3 lớp 5 tuổi).
- Năm học 2021 - 2022: 10 nhóm lớp (1 nhóm trẻ, 3 lớp 3 tuổi, 3 lớp 4 tuổi, 3 lớp 5 tuổi).
- Năm học 2022 - 2023: 10 nhóm lớp (1 nhóm trẻ, 3 lớp 3 tuổi, 3 lớp 4 tuổi, 3 lớp 5 tuổi).
- Năm học 2023 - 2024: 10 nhóm lớp (1 nhóm trẻ, 3 lớp 3 tuổi, 3 lớp 4 tuổi, 3 lớp 5 tuổi).
- Năm học 2024 - 2025: 10 nhóm lớp (1 nhóm trẻ, 3 lớp 3 tuổi, 3 lớp 4 tuổi, 3 lớp 5 tuổi)
* Chất lượng chăm sóc, giáo dục:
- Tổ chức 100% trẻ ăn bán trú tại trường.
- 100% trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ cả về thể chất lẫn tinh thần.
- 100% trẻ được khám sức khỏe định kỳ, cân đo lên biểu đồ theo quy định
giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thể thấp còi cuối năm còn 1-3%.
- 100% nhóm lớp thực hiện tốt chuyên môn, nội dung chương trình Giáo dục Mầm non theo Quy định của Bộ GDĐT, vận dụng có hiệu quả chương trình giáo dục Montessori vào chương trình chăm sóc giáo dục trẻ một cách phù hợp; Tiếp cận có tinh lọc 1 số phương pháp giáo dục tiên tiến trong xu thế hội nhập, đáp ứng yêu cầu đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm”.
- Tỉ lệ chuyên cần: 98% trở lên với các lớp 5 tuổi, 85% trở lên với các độ tuổi khác.
- 100% trẻ 5 tuổi đánh giá cuối năm đạt yêu cầu theo Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi. Trẻ 3 tuổi, 4 tuổi đánh giá cuối năm qua các lĩnh vực phát triển đạt tỉ lệ 95% trở lên.
- 100% trẻ có các kỹ năng biết phòng tránh các tai nạn thường gặp; có các kỹ năng giao tiếp cơ bản; kỹ năng phối kết hợp với bạn khi chơi, hứng thú khi tham gia các hoạt động.
- 100% trẻ được làm quen với vi tính, ngoại ngữ tiếng anh.
- 50% trẻ được bồi dưỡng phát triển năng khiếu múa, 50% trẻ được phát
triển năng khiếu vẽ, 30% trẻ được phát triển năng khiếu ngoại ngữ tiếng anh.
- 100% nhóm lớp thực hiện tốt chuyên đề: “xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” và tổ chức tốt các ngày lễ hội, các hoạt động ngoại khóa, tham quan, giao lưu cho trẻ phù hợp theo từng chủ đề.
- Hằng năm 50% lớp đạt tiên tiến xuất sắc, 50% lớp đạt tiên tiến cấp trường.
2.3. Cơ sở vật chất
- Đạt các tiêu chuẩn về quy định trường chuẩn Quốc gia và Kiểm định chất lượng theo thông tư 19/2018/TT-BGDĐT và Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường Mầm non, tiểu học, THCS,THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.
- Xây dựng môi trường sư phạm luôn đạt "Đơn vị đạt chuẩn văn hoá".
IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
1. Ổn định về mọi mặt và làm tiền đề cho kế hoạch thực hiện lộ trình xây dựng trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 1 sau 5 năm và tiến tới đạt chuẩn mức độ 2 trong giai đoạn tiếp theo
* Nhiệm vụ:
- Tập trung mọi nguồn lực để tiếp tục cũng cố các kết quả đã đạt được và phát triển trường lớp về mọi mặt trong năm học này và những năm học tiếp theo.
- Xây dựng bộ máy quản lí, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường; xây dựng khối đoàn kết nội bộ để đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển của đơn vị.
- Xây dựng thương hiệu nhà trường đáp ứng nguyện vọng của phụ huynh học sinh.
* Giải pháp:
- Ổn định công tác tổ chức, nắm bắt các thông tin về mặt bằng của học sinh, làm tốt công tác thông tin hai chiều trong địa bàn tuyển sinh của nhà trường.
- Gắn trách nhiệm của từng cá nhân đối với công việc được giao. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ để đáp ứng với yêu cầu công việc của nhà trường trong giai đoạn hiện nay.
- Ra Nghị quyết chuyên đề gắn liền trách nhiệm của mỗi CB GV,NV và yêu cầu giáo viên thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng, trao dồi đạo đức, lương tâm trách nhiệm của nhà giáo để có được sự mẫu mực, uy tín đối với đồng nghiệp cũng như đối với  phụ huynh và học sinh.
- Tổ chức các chuyên đề về giảng dạy, sử dụng phương pháp dạy theo từng môn học, giúp giáo viên có các kỹ năng soạn giảng cho phù hợp với đối tượng học sinh của từng lớp, giáo dục phải gắn với nhu cầu thực tiễn và hứng thú của học sinh.
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên theo kế hoạch, đột xuất. Tăng cường dự giờ thăm lớp để kịp thời điều chỉnh những thiếu sót trong giảng dạy, chăm sóc nuôi dưỡng trẻ.
- Xây dựng hệ thống tiêu chí, minh chứng, áp dụng chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non để đánh giá phân loại giáo viên cuối năm học từ đó có những định hướng bố trí, sắp xếp và làm tốt công tác bồi dưỡng giáo viên hàng năm.
* Người phụ trách: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, nuôi dưỡng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên từng lớp và đội ngũ nhân viên.
2. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục về tư tưởng, nhận thức cho đội ngũ nhằm nâng cao chất lượng làm việc và hướng tới xây dựng chất lượng “mũi nhọn”
* Nhiệm vụ:
Phát huy vai trò lãnh đạo của Chi bộ Đảng, phân công, phân nhiệm cho từng cá nhân và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.
* Giải pháp:
- Thường xuyên tổ chức các buổi học tập các Nghị quyết, Chỉ thị, các văn bản, Điều lệ trường Mầm non, các văn bản liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của CBGV,CNV trong nhà trường.
- Tổ chức thường xuyên các chuyên đề dạy học phù hợp với yêu cầu đổi mới và phù hợp chủ đề; tổ chức cho giáo viên nòng cốt được tham gia giao lưu học tập ở các trường thuận lợi; tạo điều kiện cho đội ngũ CBGV,NV tham quan học hỏi kinh nghiệm ở các trường khác.
* Người phụ trách: Ban Giám hiệu.
3. Tiếp tục khai thác tối đa về ƯDCNTT trong dạy học, sử dụng hộp thư điện tử cá nhân, truy cập các trang website để phục vụ cho công tác giáo dục
* Nhiệm vụ: Sử dụng tiết kiệm các nguồn kinh phí để đầu tư hệ thống máy tính, các thiết bị giáo dục khác theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài, tiến tới đạt các tiêu chí về trường đạt Chuẩn Quốc gia mức 1 sau 5 năm vào năm 2023 và tiếp tục xây dựng chuẩn mức 2 ở những năm tiếp theo. 
* Giải pháp: Tham mưu với UBND phường, UBND thành phố, phòng GD-ĐT đầu tư cơ sở vật chất,  trang thiết bị cho nhà trường. Tiếp tục huy động các nguồn đóng góp của CMHS, các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn phường, các nhà hảo tâm để thực hiện tu sửa, mua sắm các trang thiết bị; xây dựng, sữa chữa các phòng vệ sinh của trẻ, phòng học, phòng chức năng, xây dựng cảnh quan nhà trường. Thường xuyên kiểm tra, thống kê thiết bị, đồ dùng dạy học hết hạn sử dụng, đã hỏng để có kế hoạch mua sắm, sữa chữa, đề nghị cấp bổ sung.
* Người phụ trách: Hiệu trưởng, CT Công đoàn, kế toán, nhân viên.
4. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra để khắc phục những tồn tại yếu kém khi thực hiện Kế hoạch dài hạn
* Nhiệm vụ: Xây dựng và phát triển ý chí làm việc của tập thể, mỗi thành viên trong đơn vị đều phải có tư tưởng giám nghĩ, giám làm, nâng cao tính phê bình và tự phê bình của mỗi cá nhân, có định hướng cụ thể về hình
ảnh của trường đến năm 2025.
* Giải pháp: Giảm bớt thủ tục hành chính trong công tác điều hành quản lý của Hiệu trưởng và các tổ chức đoàn thể như: Hạn chế các buổi hội họp, triển khai nhanh đầy đủ và kịp thời các nội dung cần làm; Đổi mới cách đánh giá, kiểm tra, khắc phục kịp thời và đạt hiệu quả các sai sót hạn chế của từng cá nhân và các tổ chức đoàn thể; Làm tốt công tác thi đua khen thưởng đối với giáo viên và học sinh; Đánh giá đúng năng lực thực của từng cá nhân; Bố trí, sắp xếp công việc phù hợp với năng lực của từng cá nhân; Tạo điều kiện cho những giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và được tham gia học tập các lớp nâng cao trình độ về mọi mặt; Chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật lao động, đảm bảo ý thức trách nhiệm và nề nếp làm việc.
* Người phụ trách: Hiệu trưởng, Hội đồng trường, Hội đồng thi đua,...
5. Thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động, làm tốt công tác tuyên truyền vận động học sinh đi học chuyên cần
* Nhiệm vụ: Chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và các cuộc vận động. Đặc biệt là cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Thực hiện tốt phương châm “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.
* Giải pháp: Làm tốt công tác nêu gương các cá nhân điển hình trong các buổi sinh hoạt chuyên môn, họp hội đồng  và trong các buổi Hội nghị, tổng kết, sơ kết; Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới công tác soạn bài, xây dựng kế hoạch, tránh máy móc, sao chép,... để giáo viên có thời gian đầu tư cho mục tiêu bài dạy nhằm đạt hiệu quả hơn; Đổi mới hình thức hội họp, đổi mới hình thức thảo luận với cha mẹ học sinh của các lớp, tạo sự gần gũi giữa giáo viên và phụ huynh để có sự thống nhất cách giáo dục học sinh, duy trì tốt tỷ lệ chuyên cần.
* Người phụ trách: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, giáo viên đứng lớp.
6. Thực hiện có hiệu quả VSATTP, VSMT, làm tốt công tác đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ
* Nhiệm vụ: Chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả đảm bảo dinh dưỡng,
VSATTP,VSMT cho trẻ trong trường. Đội ngũ nhân viên cấp dưỡng phải được tập huấn kiến thức VSATTP,... Hợp đồng thực phẩm đảm bảo chất lượng, giá cả và đầy đủ thủ tục, mua sắm đầy đủ các trang thiết bị đồ dùng bán trú tại các lớp và nhà bếp.
Thực hiện tốt phương châm “Một nhân cách tốt sẽ nảy nở trong một môi trường thân thiện”.
* Giải pháp: Nhân viên nuôi dưỡng, nhân viên phụ trách y tế và BGH phải được tập huấn kiến thức VSATTP. Phân công cán bộ phụ trách bán trú ký kết Hợp đồng thực phẩm đảm bảo chất lượng, giá cả và đầy đủ thủ tục theo quy định. Thành lập ban kiểm tra VSATTP và vệ sinh môi trường, thường xuyên phối hợp với Ban đại diện CMHS kiểm tra đánh gia công tác ăn bán trú.
* Người phụ trách: Toàn thể CBGV,NV và Ban ĐDCMHS.
7. Đổi mới công tác giáo dục lễ giáo, tăng cường rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng tự phục vụ cho học sinh
* Nhiệm vụ: Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, tổ chức các chuyên đề và ngoại khoá để giáo dục kĩ năng sống, kỹ năng tự phục vụ cho trẻ.
* Giải pháp: Xây dựng các kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp như giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự phục vụ: rửa tay, tự xúc cơm ăn, thay quần áo, lau mặt... phù hợp với thực trạng đối tượng học sinh của từng lớp; Tổ chức các chuyên đề về giáo dục lễ giáo, triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,”Mỗi thầy cô gíao là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” tuyên truyền về “Biển đảo” đến toàn thể học sinh và giáo viên để cùng thực hiện các công việc cụ thể như: hiểu biết và gìn giữ biển đảo của dân tộc, giúp nhau trong học tập, vâng lời bố mẹ, ông bà, thầy cô, gây quỹ ủng hộ bạn nghèo; Tăng cường tổ chức các hoạt động vui chơi, trò chơi học tập, trò chơi dân gian để rèn tính mạnh dạn, tự tin cho trẻ.
* Người phụ trách: BGH, Công đoàn, Đoàn TN, Ban đại diện CMHS, giáo viên.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN, THEO DÕI, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
1. Phổ biến kế hoạch chiến lược
    - Kế hoạch chiến lược Trường Mầm Non Tân Giang được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và được công khai trên bảng tuyên truyền, văn phòng nhà trường.
- Báo cáo với phòng GD&ĐT, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn phường Tân Giang.
2. Tổ chức thực hiện
Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược. Điều chỉnh kế hoạch chiến
lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường.
3. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược
Giai đoạn 1 : Từ năm 2020 - 2021
- Triển khai kế hoạch chiến lược đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, báo cáo lên các cơ quan quản lý xin ý kiến chỉ đạo.
- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thu thập ý kiến đóng góp, bổ sung cho kế hoạch.
- Xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết các nội dung.
* Cơ sở vật chất:
- Xây dựng mới nhà bếp.
- Làm sân bóng đá mi ni cỏ nhân tạo cho trẻ.
- Làm mái che bạt di động sân khấu ngoài trời.
- Mua bổ sung 4 ti vi cho 4 lớp học. Sơn sửa lại một số bàn học cho trẻ
- Mua sắm trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi theo thông tư 02 của Bộ GD-ĐT.
- Mua sắm bán trú: Mua bổ sung chăn, chiếu, nồi, bát, ca cốc...
- Kiểm kê và thanh lý tài sản theo quy định.
* Nâng cao trình độ đào tạo:
- Trên chuẩn: CBQL 100%; GV 94,4%
- Trình độ lý luận chính trị: 01 Đảng viên tham gia lớp trung cấp bồi dưỡng lý luận chính trị.
- 100% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm mon ở các mức đạt trở lên. 100% cán bộ quản lý đánh giá chuẩn từ mức khá trở lên.
- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên được đánh giá xếp loại công chức theo quy định và xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
* Công tác XHHGD:
Phấn đấu huy động XHHGD từ phụ huynh học sinh từ 600.000đ- 1.000.000đ/em để tu sửa, xây dựng cảnh quan môi trường và mua sắm các trang thiết bị dạy học.
* Công tác huy động trẻ:
- Tỷ lệ huy động trẻ 4 tuổi, 5 tuổi đạt 100%, trẻ 3 tuổi đạt từ 98% trở lên.
- Tỷ lệ trẻ đến lớp chuyên cần 98% trở lên đối với trẻ 5 tuổi, 85% trở lên đối với trẻ độ tuổi khác.
* Công tác tuyển sinh:
Tuyển sinh đạt tỷ lệ duyệt biên chế cho năm học và theo kết quả điều tra phổ cập.
* Chi bộ Đảng:
- Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp.
- Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022
    - Phấn đấu kết nạp 01 đảng viên/năm.
* GV giỏi: Cấp trường: 90%; Cấp thành phố: 28%; Cấp tỉnh: 11%
* Tham gia và thực hiện các phong trào, các cuộc vận động:
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh phấn đấu tham gia 100% các phong trào do các cấp tổ chức.
- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Xây dựng môi trường thân thiện, học sinh tích cực”...
 
*  Chất lượng chăm sóc - nuôi dưỡng:
- Tổ chức 100% trẻ ăn bán trú tại trường.
- 100% trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ cả về thể chất lẫn tinh thần.
- 100% trẻ được khám sức khỏe định kỳ, cân đo lên biểu đồ theo quy định
giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thể thấp còi cuối năm còn 3%.
- 100% nhóm lớp thực hiện tốt chuyên môn, nội dung chương trình Giáo dục Mầm non theo Quy định của Bộ GD&ĐT, vận dụng có hiệu quả chương trình giáo dục Montessori vào chương trình chăm sóc giáo dục trẻ một cách phù hợp.
- Tỉ lệ chuyên cần: 98% trở lên với các lớp 5 tuổi, 85% trở lên với các độ tuổi khác.
- 100% trẻ 5 tuổi đánh giá cuối năm đạt yêu cầu theo Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi. Trẻ 3 tuổi, 4 tuổi đánh giá cuối năm qua các lĩnh vực phát triển đạt tỉ lệ 95% trở lên.
- 100% trẻ được làm quen với vi tính, ngoại ngữ tiếng anh.
- 50% trẻ được bồi dưỡng phát triển năng khiếu múa, 50% trẻ được phát
triển năng khiếu vẽ, 30% trẻ được phát triển năng khiếu ngoại ngữ tiếng anh.
- 50% lớp đạt tiên tiến xuất sắc, 50% lớp đạt tiên tiến cấp trường.
* Thi đua:
- Chi bộ: Đạt chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. 100% đảng viên đạt mức HHTNV trở lên. Hàng năm có 2-3 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Tập nhà trường: Đạt tập thể lao động xuất sắc
- Công đoàn và Chi đoàn: Đạt Công đoàn vững mạnh xuất sắc.
- UBND tỉnh tặng Bằng khen 1 đ/c.
- CSTĐ cơ sở: 3 đ/c, UBND thành phố tặng giấy khen 5 đ/c.
- Trên 75% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt lao động tiên tiến
Giai đoạn 2: Từ năm 2021 - 2022
* Cơ sở vật chất:
    - Cải tạo, sửa chữa công trình vệ sinh cho 4 lớp học.
    - Xây mới tường rào phía sau và hai bên của nhà trường.
    - Làm nhà để xe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.
    - Quét vôi ve hành rào.
    - Mua bổ sung 3 ti vi cho 3 lớp.
    - Tu sửa mua sắm trang thiết bị khu vui chơi vận động.
- Sửa chữa điện, nước trong các lớp.
- Mua sắm bổ sung bàn ghế, giá tủ, trang thiết bị theo thông tư 02/BGD-ĐT.
- Mua sắm bổ sung đồ dùng bán trú.
* Nâng cao trình độ đào tạo:
- Trên chuẩn: CBQL 100%; GV 95%.
- Trình độ lý luận chính trị: 100% Đảng viên có chứng chỉ sơ cấp chính trị, 1 đ/c tiếp tục tham gia học trung cấp lý luận chính trị.
- 100% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm mon ở các mức đạt trở lên. 100% cán bộ quản lý đánh giá chuẩn từ mức khá trở lên.
- 100% CBGV,NV được đánh giá xếp loại công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ.
* Công tác XHHGD:
Phấn đấu huy động XHHGD từ phụ huynh học sinh từ 600.000đ- 1.000.000đ/em để tu sửa, xây dựng cảnh quan môi trường và mua sắm các trang thiết bị dạy học.
* Công tác huy động trẻ:
- Tỷ lệ huy động trẻ 4 tuổi, 5 tuổi đạt 100%, trẻ 3 tuổi đạt từ 98% trở lên.
- Tỷ lệ trẻ đến lớp chuyên cần 98% trở lên đối với trẻ 5 tuổi, 86% trở lên đối với trẻ độ tuổi khác.
* Công tác tuyển sinh:
Tuyển sinh đạt tỷ lệ duyệt biên chế cho năm học và theo số liệu điều tra phổ cập.
* Chi bộ Đảng: Phấn đấu kết nạp 01 đảng viên
* GV giỏi: Cấp trường đạt 100%
* Tham gia và thực hiện các phong trào, các cuộc vận động:
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh phấn đấu tham gia 100% các phong trào do các cấp tổ chức.
- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Xây dựng môi trường thân thiện, học sinh tích cực”...
*  Chất lượng chăm sóc - nuôi dưỡng:
- 100% trẻ được khám sức khỏe định kỳ, cân đo lên biểu đồ theo quy định. Trẻ có sức khỏe bình thường trên 97%, SDD nhẹ cân và thấp còi dưới 3%.
- 100% trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ cả về thể chất lẫn tinh thần.
- 100% nhóm lớp thực hiện tốt chuyên môn, nội dung chương trình Giáo dục Mầm non theo Quy định của Bộ GD&ĐT, vận dụng có hiệu quả chương trình giáo dục Montessori vào chương trình chăm sóc giáo dục trẻ một cách phù hợp; Tiếp cận có tinh lọc 1 số phương pháp giáo dục tiên tiến trong xu thế hội nhập, đáp ứng yêu cầu đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm”.
- Tỉ lệ chuyên cần: 98% trở lên với các lớp 5 tuổi, 86% trở lên với các độ tuổi khác.
- 100% trẻ 5 tuổi đánh giá cuối năm đạt yêu cầu theo Bộ chuẩn phát triển
 
trẻ 5 tuổi. Trẻ 3 tuổi, 4 tuổi đánh giá cuối năm qua các lĩnh vực phát triển đạt tỉ lệ 96% trở lên.
- 100% trẻ có các kỹ năng giao tiếp cơ bản; kỹ năng phối kết hợp với bạn khi chơi, hứng thú khi tham gia các hoạt động.
- 100% trẻ được làm quen với vi tính, ngoại ngữ tiếng anh.
- 60% trẻ được bồi dưỡng phát triển năng khiếu múa, 55% trẻ được phát
triển năng khiếu vẽ, 35% trẻ được phát triển năng khiếu ngoại ngữ tiếng anh.
- 50% lớp đạt tiên tiến xuất sắc, 50% lớp đạt tiên tiến cấp trường.
* Thi đua:
- Chi bộ: Đạt chi bộ trong sạch vững mạnh. 100% đảng viên đạt mức HHTNV trở lên. Hàng năm có 3 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Tập nhà trường: Đạt tập thể lao động xuất sắc
- Công đoàn và Chi đoàn: Đạt Công đoàn vững mạnh xuất sắc.
- CSTĐ cơ sở: 3 đ/c, UBND thành phố tặng giấy khen 6 đ/c.
- Trên 75% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt lao động tiên tiến
Giai đoạn 3: Từ năm 2022 - 2023
* Cơ sở vật chất:
- Tham mưu lãnh đạo các cấp đầu tư kinh phí xây bổ sung 4 phòng ngủ cho trẻ và các phòng chức năng còn thiếu để kiểm tra lại trường chuẩn quốc gia
sau 5 năm.
- Thay thế 1 số thiết bị nhà vệ sinh các lớp học.
- Lát lại gạch nền hiên trước, hiên sau ở dãy nhà học cũ.
- Sơn sửa chữa đồ chơi lớn ngoài trời.
- Mua bổ sung bàn ghế, đồ dùng đồ chơi theo thông tư 02/BGD-ĐT
- Bổ sung mua sắm bán trú.
* Nâng cao trình độ đào tạo:
- Trên chuẩn: CBQL 100%; GV 95%.
- Trình độ lý luận chính trị: 1 đ/c tham gia học trung cấp lý luận chính trị.
- 100% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm mon ở các mức đạt trở lên. 100% cán bộ quản lý đánh giá chuẩn từ mức khá trở lên.
- 100% CBGV,NV được đánh giá xếp loại công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ.
* Công tác XHHGD:
Phấn đấu huy động XHHGD từ phụ huynh học sinh từ 600.000đ- 1.100.000đ/em để tu sửa, xây dựng cảnh quan môi trường và mua sắm các trang thiết bị dạy học.
* Công tác huy động trẻ:
- Tỷ lệ huy động trẻ 3 tuổi,4 tuổi, 5 tuổi ra lớp đạt 100%.
- Tỷ lệ trẻ đến lớp chuyên cần 98% trở lên đối với trẻ 5 tuổi, 87% trở lên đối với trẻ độ tuổi khác.
 
* Công tác tuyển sinh:
Tuyển sinh đạt tỷ lệ duyệt biên chế cho năm học và theo số liệu điều tra phổ cập.
* Chi bộ Đảng:
    Phấn đấu kết nạp 01 đảng viên.
Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022- 2025.
* GV giỏi: Cấp trường đạt 100%; Cấp Thành phố 35%
* Tham gia và thực hiện các phong trào, các cuộc vận động:
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh phấn đấu tham gia 100% các phong trào do các cấp tổ chức.
- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Xây dựng môi trường thân thiện, học sinh tích cực”...
*  Chất lượng chăm sóc - nuôi dưỡng:
- 100% trẻ được đảm bảo tuyệt đối về thể chất và tinh thần, phòng tránh
các tai nạn thương tích và được chăm sóc sức khỏe theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT.
- 100% trẻ được khám sức khỏe định kỳ, cân đo lên biểu đồ theo quy định. Trẻ có sức khỏe bình thường trên 98%, SDD nhẹ cân và thấp còi dưới 2%.
- Tỉ lệ chuyên cần: 98% trở lên với các lớp 5 tuổi, 86% trở lên với các độ tuổi khác.
- 100% trẻ 5 tuổi đánh giá cuối năm đạt yêu cầu theo Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi. Trẻ 3 tuổi, 4 tuổi đánh giá cuối năm qua các lĩnh vực phát triển đạt tỉ lệ 97% trở lên.
- 100% trẻ có các kỹ năng giao tiếp cơ bản; kỹ năng phối kết hợp với bạn khi chơi, hứng thú khi tham gia các hoạt động.
- 100% trẻ được làm quen với vi tính, ngoại ngữ tiếng anh.
- 70% trẻ được bồi dưỡng phát triển năng khiếu múa, 60% trẻ được phát
triển năng khiếu vẽ, 40% trẻ được phát triển năng khiếu ngoại ngữ tiếng anh.
- 50% lớp đạt tiên tiến xuất sắc, 50% lớp đạt tiên tiến cấp trường.
* Thi đua:
- Chi bộ: Đạt chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. 100% đảng viên đạt mức HHTNV trở lên. Hàng năm có 4 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Tập nhà trường: Đạt tập thể lao động xuất sắc
- Công đoàn và Chi đoàn: Đạt Công đoàn vững mạnh xuất sắc.
- CSTĐ cơ sở: 4 đ/c, UBND thành phố tặng giấy khen 7 đ/c.
- Trên 80% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt lao động tiên tiến
Giai đoạn 4: Từ năm 2023 - 2024
* Cơ sở vật chất:
- Tiếp tục tham mưu lãnh đạo các cấp đầu tư kinh phí xây dựng hoàn
thành 4 phòng ngủ cho trẻ, các phòng chức năng còn thiếu: Hội trường, phòng thể chất, phòng tư vấn,... đảm bảo theo quy định trường chuẩn Quốc gia mức độ 2.
- Tiếp tục tu  sửa, nâng cấp, cải tạo các phòng học đảm bảo theo quy định.
- Xây lại tường rào phía trước.
- Sơn lại dãy nhà học cũ và dãy nhà hiệu bộ.
- Mua sắm trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi theo thông tư 02 của Bộ GD ĐT.
- Mua sắm bán trú theo hướng hiện đại.
- Kiểm kê và thanh lý tài sản theo quy định.
- Cập nhật tài sản vào phần mềm theo quy định.
* Nâng cao trình độ đào tạo:
- Trên chuẩn: CBQL 100%; GV 95%.
- Trình độ lý luận chính trị: 1 đ/c tiếp tục tham gia học trung cấp lý luận chính trị.
- 100% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm mon ở các mức đạt trở lên. 100% cán bộ quản lý đánh giá chuẩn từ mức khá trở lên.
- 100% CBGV,NV được đánh giá xếp loại công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ.
* Công tác XHHGD:
Phấn đấu huy động XHHGD từ phụ huynh học sinh từ 600.000đ- 1.100.000đ/em để tu sửa, xây dựng cảnh quan môi trường và mua sắm các trang thiết bị dạy học.
* Công tác huy động trẻ:
- Tỷ lệ huy động trẻ 4 tuổi, 5 tuổi đạt 100%, trẻ 3 tuổi đạt từ 98% trở lên.
- Tỷ lệ trẻ đến lớp chuyên cần 98% trở lên đối với trẻ 5 tuổi, 88% trở lên đối với trẻ độ tuổi khác.
* Công tác tuyển sinh:
Tuyển sinh đạt tỷ lệ duyệt biên chế cho năm học và theo số liệu điều tra
phổ cập.
* Chi bộ Đảng:
    Phấn đấu kết nạp 01 đảng viên/năm
* GV giỏi: Cấp trường đạt 100%; Cấp Tỉnh 10%
* Tham gia và thực hiện các phong trào, các cuộc vận động:
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh phấn đấu tham gia 100% các phong trào do các cấp tổ chức.
- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Xây dựng môi trường thân thiện, học sinh tích cực”...
 
*  Chất lượng chăm sóc - nuôi dưỡng:
- 100% trẻ được đảm bảo tuyệt đối về thể chất và tinh thần, phòng tránh các tai nạn thương tích và được chăm sóc sức khỏe theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT.
- Sức khỏe bình thường trên 98%, SDD nhẹ cân và thấp còi dưới 2%.
- 95 -> 96% trẻ phát triển toàn diện.
- BKBN đạt 98% trở lên.
- 100% giáo viên thực hiện tốt việc đánh giá trẻ theo bộ công cụ quy định.
- 100% trẻ 5 tuổi được đánh giá theo bộ chuẩn 5 tuổi và đảm bảo các yêu cầu vào lớp 1.
* Thi đua:
- Chi bộ: Đạt chi bộ trong sạch vững mạnh. 100% đảng viên đạt mức HHTNV trở lên. Hàng năm có 3- 4 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
+ Tập nhà trường: Đạt tập thể lao động tiên tiến
+ Công đoàn và Chi đoàn: Đạt Công đoàn vững mạnh xuất sắc.
+ CSTĐ cơ sở: 3 đ/c, UBND thành phố tặng giấy khen 7 đ/c.
+ Trên 80% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt lao động tiên tiến
Giai đoạn 5: Từ năm 2024 - 2025
* Cơ sở vật chất:
- Tiếp tục tham mưu với UBND thành phố, UBND phường đầu tư xây dựng bổ sung một số hạng mục đảm bảo theo quy định trường chuẩn Quốc gia mức độ 2.
- Tiếp tục tu sửa, nâng cấp, cải tạo các phòng học đảm bảo theo quy định
- Mua sắm trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi theo thông tư 02 của Bộ GDĐT.
- Mua sắm bổ sung bán trú.
- Kiểm kê và thanh lý tài sản theo quy định.
- Cập nhật tài sản vào phần mềm theo quy định.
* Nâng cao trình độ đào tạo:
- Trên chuẩn: CBQL 100%; GV 95%.
- Trình độ lý luận chính trị: 1 đ/c tham gia học trung cấp lý luận chính trị.
- 100% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm mon ở các mức đạt trở lên. 100% cán bộ quản lý đánh giá chuẩn từ mức khá trở lên.
- 100% CBGV,NV được đánh giá xếp loại công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ.
* Công tác XHHGD:
Phấn đấu huy động XHHGD từ phụ huynh học sinh từ 700.000đ- 1.200.000đ/em để tu sửa, xây dựng cảnh quan môi trường và mua sắm các
trang thiết bị dạy học.
 
* Công tác huy động trẻ:
- Tỷ lệ huy động trẻ 4 tuổi, 5 tuổi đạt 100%, trẻ 3 tuổi đạt từ 98% trở lên.
- Tỷ lệ trẻ đến lớp chuyên cần 98% trở lên đối với trẻ 5 tuổi, 88% trở lên đối với trẻ độ tuổi khác.
* Công tác tuyển sinh:
Tuyển sinh đạt tỷ lệ duyệt biên chế cho năm học và theo số liệu điều tra
phổ cập.
* Chi bộ Đảng:
    Phấn đấu kết nạp 01 đảng viên/năm
* GV giỏi: Cấp trường đạt 100%; Cấp thành phố 40%
* Tham gia và thực hiện các phong trào, các cuộc vận động:
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh phấn đấu tham gia 100% các phong trào do các cấp tổ chức.
- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Xây dựng môi trường thân thiện, học sinh tích cực”...
*  Chất lượng chăm sóc - nuôi dưỡng:
- 100% trẻ được đảm bảo tuyệt đối về thể chất và tinh thần, phòng tránh các tai nạn thương tích và được chăm sóc sức khỏe theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT.
- Sức khỏe bình thường trên 99%, SDD nhẹ cân và thấp còi dưới 1%.
- 97 -> 98% trẻ phát triển toàn diện.
- BKBN đạt 98% trở lên.
- 100% giáo viên thực hiện tốt việc đánh giá trẻ theo bộ công cụ quy định.
- 100% trẻ 5 tuổi được đánh giá theo bộ chuẩn 5 tuổi và đảm bảo các yêu cầu vào lớp 1.
* Thi đua:
- Chi bộ: Đạt chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. 100% đảng viên đạt mức HHTNV trở lên. Hàng năm có 3- 4 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Tập nhà trường: Đạt tập thể lao động xuất sắc.
- Công đoàn và Chi đoàn: Đạt Công đoàn vững mạnh xuất sắc.
- CSTĐ cơ sở: 4 đ/c, UBND thành phố tặng giấy khen 7 đ/c.
- Trên 80% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt lao động tiên tiến
4. Đối với Hiệu trưởng
Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Thành lập Ban kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học.
5. Đối với Phó Hiệu trưởng
Giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng công việc cụ thể, đồng thời
kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện.
6. Đối với các Tổ trưởng (chuyên môn và văn phòng)
Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.
7. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên
Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.
8. Đối với các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường
Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sát với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong kế hoạch này.
VI. KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 
Kế hoạch chiến lược của Trường Mầm non Tân Giang - thành phố Hà Tĩnh cơ bản đã xác định được những mục tiêu cụ thể, các biện pháp dài hạn mà tập thể Sư phạm nhà trường thể hiện rõ tâm tư, nguyện vọng, nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của Đảng và nhà nước. Rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Lãnh đạo ngành cũng như cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương để nhà trường thực hiện lộ trình đúng kế hoạch và hiệu quả nhất.
 
Nơi nhận:    
- Phòng GDĐT;                               
- UBND P.Tân Giang; 
- CBGV,NV nhà trường;
- Lưu: VT, HS. 
 
                           HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
                         Trương Thị Diện
 
 
                                                       PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ PHÊ DUYỆT
 
 

Nguồn tin: MN Tân Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay316
  • Tháng hiện tại8,727
  • Tổng lượt truy cập376,826
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây