KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUÝ II NĂM 2022

Thứ hai - 11/04/2022 07:05
UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
 TRƯỜNG MẦM NON TÂN GIANG
 
                   
                     Số:       /KH-TMN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
                                                   Tân Giang, ngày 11 tháng 04 năm 2022
 
KẾ HOẠCH
Công tác phổ biến giáo dục pháp luật quý II năm 2022
 
        Thực hiện Công văn số 107/PGD-ĐT ngày 08 tháng 04 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Tĩnh về việc việc hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Quý II năm 2022;
Căn cứ vào tình hình thực tế, trường mầm non Tân Giang xây dựng Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật quý II năm 2022 như sau:
          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          1. Mục đích
         - Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục, trách nhiệm của nhà trường trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo trong toàn trường;
         - Làm chuyển biến mạnh mẽ ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật. Gắn giáo dục pháp luật với công tác tư tưởng chính trị, đạo đức, giáo dục văn hóa truyền thống và rèn luyện ý thức tự nguyện, tự giác tìm hiểu, chấp hành pháp luật của cán bộ giáo viên, nhân viên góp phần ổn định môi trường giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước về giáo dục.
         - Tăng cường phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng và Nhà nước gắn tuyên truyền PBGDPL với việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”;
         - Thực hiện công tâc PBGDPL hiệu quả, phù hợp đối tượng; đảm bảo công tác PBGDPL được thực hiện một cách linh hoạt, sáng tạo, đa dạng hóa các hoạt động nhằm phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.
         - Xây dựng thói quen thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong lối sống sinh hoạt, làm việc, học tập: Xây dựng “Văn hóa phòng, chống dịch bệnh Covid-19” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ý thức tuân thủ, chấp hành luật phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để thích ứng an toàn, linh hoạt góp phần đẩy lùi dịch bệnh.
         2. Yêu cầu
        - Triển khai sâu rộng, toàn diện, đồng bộ các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhà trường. Phối kết hợp giáo dục pháp luật trong chương trình chính khóa với các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và giáo dục ngoại khóa.
        - Tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong và ngoài ngành giáo dục.
        - Lựa chọn nội dung giáo dục pháp luật phù hợp, có hệ thống và bảo đảm hiệu quả thiết thực; nội dung trọng tâm là các quy định pháp luật về giáo dục mới ban hành; các quy định pháp luật mới về cán bộ, công chức, viên chức; Luật Giáo dục; Luật lao động; Điều lệ trường MN; Thông tư, hướng dẫn quy chế dân chủ, thi đua khen thưởng, tài chính, tài sản công, quản lý dạy thêm, học thêm; nội quy, quy chế trong đơn vị, các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành, tiết kiệm chống lãng phí…
         II. NỘI DUNG
        - Kịp thời phổ biến các quy định pháp luật mới liên quan đến GDĐT và các quy định pháp luật phù hợp với từng CBGVNV và CMHS phổ biến nội dung, kiến thức pháp luật theo chương trình giáo dục đồng thời lồng ghép có hiệu quả nội dung PBGDPL theo kế hoạch, chương trình, đề án. Trọng tâm tuyên truyền PBGDPL tập trung vào các nội dung.
         - Những điểm mới về luật giáo dục.
         - Điểm mới của luật công chức, viên chức.
         - Nghị định 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của chính phủ quy định xữ phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.
        - TT34/2021/TT-BGDĐT ngày 30/11/2021 quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng: nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp GVMN, phổ thông công lập.
          - Những điểm mới của luật trẻ em.
          - Luật số: 73/2021/QH14 ngày 30/03/2021 về việc phòng chống ma túy.
          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          - Xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật quý II tới toàn thể CBGVNV. Gắn việc phổ biến, giáo dục pháp luật với thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.
           - Đăng tải các văn bản lên trang website của nhà trường để tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, giáo viên.
           - Tiếp tục bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (theo nội dung quy định tại Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ). Tăng cường xây dựng và hoàn thiện mục thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật trên Website Trường.
  DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CỤ THỂ
 
TT Thời gian Nội dung Người tuyên truyền
1 Tháng 04 - Những điểm mới về luật giáo dục
- Điểm mới của luật công chức, viên chức
Trương Thị Diện
2 Tháng 05 - Nghị định 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của chính phủ quy định xữ phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
- TT34/2021 quy định ĐK, TC xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp GVMN
Trương Thị Hạnh Hiền
3 Tháng 06 - Những điểm mới của luật trẻ em
- Luật số: 73/2021/QH14 ngày 30/03/2021 về việc phòng chống ma túy
    Trần Thị Khánh Hòe
 
        Trên đây là Kế hoạch công tác phổ biến GD pháp luật quý II năm 2022. Nhà trường yêu cầu các bộ phận và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường cần bám sát kế hoạch này để tổ chức triển khai và thực hiện Kế hoạch có hiệu quả./.

 
Nơi nhận:
- CBGV, NV;
- Đăng Web site trường;
- Lưu: VT, HS.
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
  
 
 
Trương Thị Diện
 

Tác giả bài viết: Trần Thị Khánh Hòe - P. Hiệu trưởng

Nguồn tin: Trường mầm non Tân Gang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay87
  • Tháng hiện tại2,311
  • Tổng lượt truy cập456,725
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây