KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ TRANG THIẾT BỊ, CSVC PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 - 2023

Thứ ba - 02/08/2022 13:41
        UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH                                                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM
    TRƯỜNG MẦM NON TÂN GIANG                                                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   Số: 86/KH-TMN                                                                                                          Tân Giang, ngày  02 tháng 8 năm 2022
 
KẾ HOẠCH
VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ TRANG THIẾT BỊ, CSVC PHỤC VỤ
 HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC NHÀ TRƯỜNG
 NĂM HỌC 2022 - 2023
 
          Căn cứ Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
         Căn cứ Văn bản hướng dẫn số 5027/UBND-VX ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc hướng dẫn vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Tĩnh;
        Căn cứ Kế hoạch năm học 2022 - 2023 của nhà trường, tình hình thực tế cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi dạy học của nhà trường;
        Trường mầm non Tân Giang xây dựng Kế hoạch vận động tài trợ, ủng hộ trang thiết bị, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động giáo dục năm học 2022 - 2023 cụ thể như sau:
         I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
        1. Khái quát quy mô trường, lớp
        Trường Mầm non Tân Giang đóng tại số 361- đường Hải Thượng Lãn Ông - phường Tân Giang - thành phố Hà Tĩnh.
        Tổng số lớp: 09 (Mẫu giáo: 9; NT: 0); Tổng số học sinh: 284 trẻ
       2. Thuận lợi
        Lãnh đạo UBND các cấp, các ngành chính quyền địa phương luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao trong công tác xây dựng CSVC cũng như công tác XHH GD trong nhà trường.
        Nhận thức của nhân dân, phụ huynh đã luôn quan tâm chăm lo đến việc chăm sóc giáo dục con em mình. Đa số phụ huynh luôn đồng thuận trong việc hỗ trợ huy động tự nguyện hàng năm để bổ sung xây dựng, nâng cấp, sửa chữa CSVC, mua sắm các trang thiết bị phục vụ dạy và học của nhà trường.
Hàng năm nhà trường sử dụng kinh phí chi thường xuyên để sửa chữa, mua sắm bổ một số sung trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi trong các lớp, CSVC trong nhà trường.        
          Đội ngũ CBGV đủ về số lượng, có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với nghề, nhiệt tình chịu khó, đoàn kết, phát huy được sức mạnh tập thể sư phạm.
          3. Khó khăn
         - Hiện tại có 9 phòng học (chỉ 6 phòng học có phòng ngủ riêng biệt). Đối chiếu với Thông tư 13 về quy định cơ sở vật chất trường MN thì còn thiếu 7 phòng chức năng, phòng làm việc. Hàng rào xung quanh trường do đường làm nâng cao nên tường rào hiện nay quá thấp, phía sau do làm đường nên 1 số chỗ đã bị     nứt, nghiêng, các cọc tiên hoa bị mục đổ thường xuyên không đảm bảo an toàn cho trẻ cũng như tài sản của nhà trường...     
        - Một số trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi trong các phòng chức năng chưa có.
        - Để thực hiện tốt các nội dung chuyên đề phát triển vận động cho trẻ thì hiện nay khu vui chơi vận động của trẻ chưa đảm bảo.
        - Sân chơi an toàn giao thông của trẻ đã có nhưng các loại phương tiện giao thông chưa có để cho trẻ thực hành...
        II. MỤC ĐÍCH CỦA CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ
Tuyên truyền, vận động, khuyến khích các tổ chức cá nhân tài trợ cho nhà trường nhằm mục đích để tăng cường CSVC, trang thiết bị trường, lớp, hỗ trợ các hoạt động giáo dục thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước.
         Nhà trường không coi huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục và không quy định mức tài trợ cụ thể đối với các nhà tài trợ. Các khoản tài trợ được tiếp nhận, quản lý và thực hiện một cách hiệu quả tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.
         Nhà trường không gắn điều kiện ràng buộc việc tài trợ với việc thụ hưởng dịch vụ giáo dục hoặc quyền hạn khai thác lợi ích kinh tế phát sinh từ các khoản tài trợ.
          Việc quản lý và sử dụng các khoản tài trợ đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch theo quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.
        III. ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LỢI, CÁC KHOẢN MỤC CẦN TÀI TRỢ
        1. Đối tượng hưởng lợi
          Đối tượng hưởng lợi chính là toàn thể học sinh của trường mầm non Tân Giang, nếu nhận được tài trợ, toàn thể học sinh được chăm sóc giáo dục trong môi trường có CSVC tốt, khang trang, hiện đại, nhà trường có điều kiện để nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.
          Tập thể CBGV,NV được giảng dạy và công tác trong điều kiện cơ sở vật chất tốt, có tác dụng nâng cao hiệu quả công tác, đem đến chất lượng chăm sóc giáo dục tốt nhất phục vụ cho mọi đối tượng học sinh.
          2. Các khoản mục cần vận động tài trợ
          Căn cứ thực trạng trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi tại các lớp học, các phòng chức năng, khu vui chơi vận động, thư viện xanh..., nhà trường dự kiến xây dựng các danh mục vận động tài trợ như sau:          
TT Tên và quy cách vật tư ĐVT S.lượng Ghi chú
1 Mua thiết bị đồ chơi phòng giáo dục thể chất      
 
 
- Hầm chui con sâu
- Bộ tập Gym 6 loại
- Bộ leo núi thẳng đứng
- Bộ thăng bằng 4 cầu thẳng
Cái
Bộ
Bộ
Bộ
02
01
01
01
 
2 Mua thiết bị phòng vi tính      
  - Máy vi tính
- Bàn để máy vi tính cho trẻ
Bộ
Bộ
02
06
 
3 Mua thiết bị đồ dùng dạy học      
  - Tủ đồ dùng cá nhân (lớp 3 tuổi A)
- Giá góc cho các lớp, phòng chức năng
- Giá vẽ tạo hình
Cái
Cái
Cái
01
10
10
 
 
4 Khu vui chơi vận động cho trẻ ngoài trời
- Cỏ nhân tạo
 
 
m2
 
 
100
 
 
 
5 Sân chơi an toàn giao thông
- Xe đạp đa năng
 
Chiếc
 
10
 
 
6 Thay quạt điện tại các phòng học, phòng chức năng đã hỏng      
  - Quạt trần 6 cái
- Quạt treo tường 3 cái
Cái
Cái
06
03
 
7 Vẽ cầu thang m2 50  
8 Xây dựng mô hình Thư viện xanh      
 
          III. ĐỐI TƯỢNG VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ
          1. Các tổ chức, đơn vị doanh nghiệp.
          2. Các cá nhân, phụ huynh có lòng hảo tâm, ủng hộ sự nghiệp giáo dục đào tạo.
          IV. HÌNH THỨC TÀI TRỢ
         Tài trợ bằng tiền mặt, hoặc tài trợ bằng hiện vật.
          Tiếp nhận các khoản tài trợ bằng tiền mặt (bao gồm đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ) hoặc thông qua tài khoản của nhà trường 3741.0.1108367.92999 tại Kho bạc nhà nước Hà Tĩnh.
          V. THỜI GIAN VẬN ĐỘNG, TIẾP NHẬN TÀI TRỢ
          Năm học 2022 - 2023 đến khi hoàn thành mục tiêu, nhu cầu vận động.
          VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          BGH nhà trường căn cứ vào kế hoạch năm học và dự toán ngân sách được giao, chủ động tổ chức rà soát cơ sở vật chất của nhà trường để xác định nhu cầu cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và các điều kiện khác, xây dựng kế hoạch vận động tài trợ báo cáo và đề nghị Hội đồng trường thông qua Kế hoạch vận động tài trợ; đề nghị UBND phường cho ý kiến về Kế hoạch vận động tài trợ.
Sau khi Kế hoạch vận động tài trợ được Hội đồng trường thông qua và có ý kiến của chính quyền địa phương, nhà trường báo cáo phòng GD-ĐT thành phố Hà Tĩnh xin phê duyệt.
          Thành lập Ban vận động và tiếp nhận tài trợ: Gồm Hiệu trưởng làm trưởng ban, chi ủy, BGH, tổ trưởng chuyên môn, các giáo viên chủ nhiệm, kế toán, Ban đại diện cha mẹ học sinh, đại diện chính quyền địa phương.
Ban vận động và tiếp nhận tài trợ có trách nhiệm: Tổ chức vận động và tiếp nhận tài trợ, phổ biến rộng rãi mục đích, ý nghĩa, nguyên tắc của hoạt động tài trợ, nhu cầu tài trợ; cung cấp thông tin về thời gian, địa chỉ, tên và số tài khoản tiếp nhận tài trợ; nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng các khoản tài trợ bằng hiện vật hoặc phi vật chất.
         Tổ chức vận động và tiếp nhận tài trợ: Ban vận động và tiếp nhận tài trợ tổ chức các cuộc họp để vận động tài trợ các tổ chức, cá nhân; phổ biến kế hoạch vận động tài trợ; sự cần thiết phải tài trợ, thời gian thực hiện, công tác quản lý và sử dụng nguồn tài trợ…
Tuyên truyền, vận động các tổ chức cá nhân tài trợ:
          + Các tổ chức, cá nhân tài trợ bằng tiền mặt thông qua Ban vận động và tiếp nhận tài trợ (bằng danh sách xác nhận tài trợ), ban vận động và tiếp nhận tài trợ có trách nhiệm chuyển giao kinh phí đã tiếp nhận về cho nhà trường. Nhà trường tiếp nhận và sử dụng kinh phí tài trợ theo đúng các văn bản hướng dẫn về nguyên tắc tài chính.
         + Các tổ chức, cá nhân tài trợ bằng hiện vật thông qua Ban vận động và tiếp nhận tài trợ (bằng văn bản xác nhận tài trợ), ban vận động và tiếp nhận tài trợ có trách nhiệm chuyển giao hiện vật đã tiếp nhận về cho nhà trường. Nhà trường tiếp nhận ghi tăng tài sản và thực hiện sử dụng và theo dõi tài sản theo quy  định hiện hành.
        + Tổ chức thực hiện tổng kết đánh giá hàng năm về công tác tài trợ, báo cáo trước cuộc họp phụ huynh hàng năm.
        + Lập báo cáo thu - chi các khoản tài trợ và công khai kết quả thực hiện theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.
        VII. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
        Việc vận động tài trợ trang thiết bị, cơ sở vật chất hỗ trợ các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ phấn đấu hoàn thành trong năm học 2022-2023. Việc tuyên truyền về công tác vận động tài trợ được tiến hành thường xuyên liên tục trong cả năm học. Việc tiếp nhận tài trợ diễn ra ở mọi thời điểm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cá nhân và tổ chức có lòng hảo tâm.
Dự kiến việc huy động tài trợ trang thiết bị, CSVC hỗ trợ các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ sẽ được thực hiện trong năm học. Sau khi hoàn thành kế hoạch, nhà trường sẽ tiếp tục xây dựng các kế hoạch tiếp theo.
        Trên đây là Kế hoạch vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ năm học 2022 -2023, kế hoạch này sẽ được thông báo rộng rãi tới các cá nhân, các tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ giáo viên nhân viên, phụ huynh học sinh trong nhà trường, được niêm yết công khai theo quy định.
 
Nơi nhận:
- Phòng GDĐT TP Hà Tĩnh;                                                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG
- UBND phường Tân Giang;                                                   
- Thành viên ban vận động tiếp nhận;
- Công khai bảng tin và các hình thức khác;                                                                                                                               (Đã ký)
- Lưu: VT, HS.                                                                                   
                                                                                          
                                                                                                                                                                                           Trương Thị Diện
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH                                                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TRƯỜNG MN TÂN GIANG                                                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
DỰ TOÁN KINH PHÍ
Vận động tài trợ trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi phục vụ hoạt động
chăm sóc giáo dục trẻ. Năm học 2022 - 2023
 
 
   
    
  Tên và quy cách vật tư ĐVT S.lượng Đ.giá T.Tiền
1 Mua thiết bị, đồ chơi phòng giáo dục thể chất       50.400.000
 
 
- Hầm chui con sâu
- Bộ tập Gym 6 loại
- Bộ leo núi thẳng đứng
- Bộ thăng bằng 4 cầu thẳng
Cái
Bộ
Bộ
Bộ
02
01
01
01
4.600.000
15.550.000
18.300.000
7.350.000
9.200.000
15.550.000
18.300.000
7.350.000
2 Mua thiết bị phòng vi tính       34.380.000
  - Máy vi tính
- Bàn để máy vi tính cho trẻ
Bộ
Bộ
02
06
9.990.000
2.400.000
19.980.000
14.400.000
3 Mua thiết bị, đồ dùng dạy học       31.300.000
  - Tủ đồ dùng cá nhân cho trẻ
- Giá góc cho các lớp, phòng chức năng
- Giá vẽ tạo hình
Cái
Cái
 
Cái
01
10
 
10
5.800.000
1.800.000
 
750.000
5.800.000
18.000.000
 
7.500.000
4 Khu vui chơi vận động cho trẻ ngoài trời
- Cỏ nhân tạo
 
 
m2
 
 
100
 
 
225.000
 
 
22.500.000
5 Sân chơi an toàn giao thông
- Xe đạp đa năng
 
Chiếc
 
10
 
850.000
 
8.500.000
 
6 Thay quạt điện tại các phòng học, phòng chức năng đã hỏng       7.770.000
  - Quạt trần 6 cái
- Quạt treo tường 3 cái
Cái
Cái
06
03
1.100.000
390.000
6.600.000
1.170.000
 
7 Vẽ cầu thang m2 50 350.000 17.500.000
 
8 Xây dựng thư viện xanh       20.000.000
  - Sách truyện cổ tích
- Sách truyện cổ tích bằng vải
- Giá góc để truyện
- Bàn gỗ thông
- Nệm ngồi
- Cỏ nhân tạo
- Hộp trưng bày sách truyện
Quyển
Quyển
Cái
Cái
Cái
m2
Cái
100
10
2
4
20
36
10
12.000
180.000
1.800.000
750.000
50.000
225.000
130.000
  1.200.000
 1.800.000
3.600.000
3.000.000
1.000.000
8.100.000
 1.300.000
  Tổng       192.350.000
 
Tổng kinh phí cần vận động tài trợ 192.350.000đ
(Một trăm chín mươi hai triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng chẵn)
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG
 
 
                                                                                                                                                   (Đã ký)
 
                                                                                                                                              Trương Thị Diện
 

Tác giả bài viết: Trương MN Tân Giang

Nguồn tin: Trường MN Tân Giang:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay117
  • Tháng hiện tại1,896
  • Tổng lượt truy cập361,942
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây