KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2022-2023

Thứ sáu - 07/10/2022 10:37
Kế hoạch chuyên môn 2022-2023
 
 
 
 UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 
  TRƯỜNG MN TÂN GIANG
             Số:         /KH-TMN    
             

                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

                                  Tân Giang, ngày  23  tháng  9  năm 2022
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2022-2023
 
                Căn cứ Công văn hướng dẫn số 364/PGD ĐT ngày 03/9/2022 của phòng GD&ĐT thành phố về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023;  
        Căn cứ Kế hoạch số 139/KH-TMN ngày 30 tháng 9 năm 2022 của trường mầm non Tân Giang về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023;
          Căn cứ kết quả thực hiện chuyên môn năm học  2021-2022 và tình hình thực tế của địa phương, nhà trường, chuyên môn xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023  như sau:
           I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
           1. Qui mô nhóm lớp
 
 
           - Số lớp 5 tuổi: 3; 4 tuổi: 3; 3 tuổi: 3
           - Tổng số trẻ: 284 cháu, trong đó trẻ 5 tuổi: 105 cháu; 4 tuổi: 93cháu; 86 cháu
            Cụ thể:
TT Tên lớp Số trẻ Nam Nữ
1 Lớp Pooh1 34 17 17
2 Lớp Pooh2 35 17 18
3 Lớp Pooh3 36 15 21
4 Lớp Jery1 31 17 14
5 Lớp Jery2 31 18 13
6 Lớp Jery3 31 16 15
7 Lớp Donall1 28 12 16
8 Lớp Donall2 29 13 16
9 Lớp Donall3 29 11 18
 
 
   
       
             2. Đội ngũ giáo viên
             - Tổng số: 18 cô; giáo viên dạy 5 tuổi: 6; 4 tuổi: 6; 3 tuổi: 6
             - Trình độ: Đại học: 16; Cao đẳng: 2; Biên chế: 18; ĐV: 14
             3. Thuận lợi
            - Trường đóng trên địa bàn trung tâm thành phố, nơi tập trung dân cư thuận lợi cho nhà trường trong việc huy động trẻ đến trường và đưa đón cho phụ huynh.
             - Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I. Nhà trường luôn chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ GV có chất lượng cao, thường xuyên tổ chức cho GV tham gia học tập chuyên đề, mở mang kiến thức, kỹ năng Sp, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ.
            - Đội ngũ cán bộ quản lý cũng như giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn 100%, đạt trên chuẩn 89%, sáng tạo, nhiệt tình trong mọi hoạt động, lên kế hoạch chỉ đạo nhà trường thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ.
           - Chất lượng GV tham gia các hội thi chiếm tỉ lệ cao và đứng top đầu trong thành phố. GV có ý thức tự học tự bồi dưỡng qua thăm lớp dự giờ, qua sinh hoạt chuyên môn, tự nghiên cứu các loại chương trình, cũng như công tác BDTX. 100% GV nắm bắt được chương trình CSGDMN linh hoạt trong tổ chức thực hiện, biết vận dụng sáng tạo các hình thức vào quá trình tổ chức các hoạt động CSGD. Biết lồng ghép PP Steam, montesori vào chương trình CSGD của Bộ GD.
          - Trường có cơ sở vật chất khang trang gồm 9 lớp, có 6 lớp phòng học ăn và  ngủ riêng. Các cháu có đầy đủ đồ dùng cá nhân, đầy đủ đồ dùng học tập cho trẻ học và ở bán trú tại trường tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức chương trình mầm non.
           - Khuôn viên, sân chơi ngoài trời rộng rãi, có đầy đủ các góc, các khu vui chơi: vườn cổ tích, vườn hoa, khu vui chơi vận động, vườn cây ăn quả, góc khám phá trải nghiệm cát nước…sân vườn rộng rãi thoáng mát cho trẻ hoạt động.
            - Thường xuyên nhận  được sự chỉ đạo kịp thời của ngành, của cấp ủy đảng chính quyền địa phương cho các chủ trương trong công tác xã hội hóa.
           - Hội cha mẹ học sinh của trường quan tâm phối hợp tốt trong việc thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ trong toàn trường.
          3. Khó khăn
          - Có 3 giáo viên lớn tuổi nên hạn chế trong việc UDCNTT vào thiết kế giáo án điện tử, tiếp cận PP mới chậm chưa sáng tạo, linh hoạt…
         - Một số giáo viên chưa chịu khó học hỏi, trau dồi kiến thức về chuyên môn, chưa linh hoạt, sáng tạo trong vận dụng phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ.
          - Một số trẻ nhận thức không đồng đều về các mặt phát triển, một số trẻ chậm nói, một số trẻ quá hiếu động…
          - Sân chơi thấp hơn đường và hệ thống thoát nước chậm nên mưa to nước ngập sân, sụt lún.
          II. NHIỆM VỤ CHUNG
  1. Thực hiện chủ đề năm học 2022 - 2023 của toàn ngành giáo dục "Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo", chủ đề GDMN “Xây dựng trường mầm non xanh - an toàn - thân thiện trong các cơ sở giáo dục mầm non", chủ đề giáo dục thành phố "Tích cực đổi mới, sáng tạo, đột phá phát triển giáo dục chất lượng cao”;
  2. Xây dựng và triển khai kế hoạch năm học linh hoạt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ, tổ chức chăm sóc giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục mầm non trong bối cảnh mới; Nâng cao năng lực, hiệu quả chất lượng giáo dục và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; thực hiện nghiêm kỷ cương, nền nếp, dân chủ, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường và thực hiện tốt vệ sinh trường học; giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ứng xử văn hóa trong nhà trường.
  3. Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, thực hiện  chương trình giáo dục mầm non; Đổi mới các nội dung, hình thức tổ chức hoạt động, lồng ghép nội dung giáo dục kỷ năng sống, tổ chức các hoạt động  trải nghiệm với mục tiêu theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”; lồng ghép một số phương pháp giáo dục tiên tiến như Steam, Montesori, giáo dục can thiệp sớm phù hợp với chương trình Giáo dục mầm non: Thiết kế và khai thác hiệu quả môi trường giáo dục trong và ngoài nhà trường để tổ chức các hoạt động khám phá trải nghiệm: xây dựng khu vực tổ chức cho trẻ chơi phát huy tư duy, khu vui chơi phát triển vận động cho trẻ.     
 4. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi, phổ cập GDMN cho trẻ em 4 tuổi;  đáp ứng yêu cầu đổi mới thực hiện Chương trình GDMN có chất lượng, hiệu quả.
 5. Thực hiện Kế hoạch “xây dựng trường học hạnh phúc”, chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, chuyên đề “Làm quen chữ cái” chuyên đề “phát triển vận động tăng cường thể chất”, Chương trình “Tôi yêu việt nam”...; “Xây dựng mầm non linh hoạt - an toàn - xanh - thân thiện”. Đồng thời thực hiện tốt chủ đề năm học của toàn ngành Giáo dục thành phố «Tích cực đổi mới, sáng tạo, đột phá phát triển giáo dục chất lượng cao». ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện công tác truyền thông đảm bảo chất lượng; Thực hiện các biện pháp phòng chống covi-19 theo các hướng dẫn của các cấp và của Bộ y tế trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ.
 6.Tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của gia đình, nhà trường  và xã hội đối với quyền trẻ em, tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ khó khăn tham gia học tập tại trường. ứng dụng công nghệ thông tin trong chăm sóc giáo dục, nâng cao năng lực đội ngũ đáp ứng việc phát triển chương trình nhằm thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo.
          III. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU
         1. Chất lượng giáo dục
- Tỷ lệ trẻ đến lớp chuyên cần: 98% trở lên đối với trẻ 5 tuổi, 95% trở lên đối với trẻ 4; 85% đối với trẻ 3 tuổi.
Cụ thể:                
         - 100% trẻ được học chương trình giáo dục mầm non theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm, trẻ học 2 buổi/ngày.
- 3/3 lớp mẫu giáo 5 tuổi đảm bảo có đủ phòng học đạt chuẩn, đủ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, làm quen với CNTT sử dụng trò chơi các phần mềm (Nutrikids, Kidsmart, Happpykid); thực hiện hiệu quả Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi; Trẻ phải biết và có thể thực hiện 120 mục tiêu của 28 chuẩn theo quy định về bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi do Bộ GD ban hành. Nhận biết và đọc được các chữ cái đã học.
Đạt từ 113-120 mục tiêu: đạt 50%.
Đạt từ 110-112 mục tiêu: đạt 30%.
Đạt từ 92-  111 mục tiêu: đạt 15%.
Đạt từ 80-  91 mục tiêu: đạt 5%.
Trẻ 3 tuổi, 4 tuổi  thực hiện 101-102 mục tiêu phát triển đạt yêu cầu theo các lĩnh vực: Đạt từ 96-102 mục tiêu: 45%; Đạt từ 90-95 mục tiêu: 35%; Đạt từ 85-80 mục tiêu: 20%.
Tỷ lệ Bé khỏe - Bé ngoan đạt 98 % trở lên.
- 9/9 lớp xây dựng lớp học hạnh phúc, môi trường học tập cho trẻ hướng vào Lấy trẻ làm trung tâm, montesori, Staem, chú trọng xây dựng các góc Steam, khu vui chơi cát và nước để trẻ trải nghiệm, chơi các trò chơi phát triển vận động.
- 9/9 lớp tham gia Ngày hội STEAM mỗi tháng 1 chủ đề/khối. Cấp trường 2 lần/năm.
- 9/9 lớp tham gia giao lưu tại lớp; 50-70% trẻ tham giao giao lưu cấp trường “ Tôi yêu Việt Nam” vào tháng 2/2023 “Ngày hội thể thao” vào  tháng 3/2023, Giao lưu “Ngày hội dinh dưỡng trẻ thơ” tháng 4/2023; “ Rung chuông vàng: tháng 4/2023 “ Ngày hội vẽ tranh, Giao lưu những khúc nhạc hồng” vào tháng 5/2023.
- 9/9 lớp tổ chức tốt các ngày lễ hội, các hoạt động ngoại khóa, giao lưu cho phù hợp theo từng  chủ đề có sự tham gia của các bậc phụ huynh.
- Tổ chức cho 9/9 lớp mẫu giáo làm quen với tiếng anh qua mạng, tổ chức lớp học tiếng anh cho trẻ 3,4,5 tuổi , có những video ngắn trẻ giao tiếp tiếng Anh cùng giáo viên nước ngoài, mỗi tháng tổ chức câu lạc bộ 1 lần/lớp.
- Tổ chức dạy năng khiếu tạo hình và âm nhạc cho trẻ 3, 4, 5 tuổi theo nhu cầu của phụ huynh.
9/9 lớp tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung tuyên tuyền các bậc cha mẹ và cộng đồng ở góc tuyên truyền và ở các khu vực trường.
- Mỗi tháng 1lần vào chiều thứ 4 tuần 4 tổ chức giao lưu vận động toàn trường.
- 100% trẻ 3,4, 5 tuổi được tham quan, trải nghiệm một số danh lam thắng cảnh trong tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh….
- 100% trẻ tham gia giao lưu “Bé với hoạt động trãi nghiệm” tại các lớp; và tập trung toàn trường theo chủ đề.
 
- 100% trẻ có kỹ năng giao tiếp cơ bản, biết chào hỏi lễ phép với những người xung quanh, có khả năng thích ứng với môi trường.
- 100% trẻ được làm quen với vi tính, ngoại ngữ tiếng anh.
- Cuối mỗi chủ đề và cuối mỗi độ tuổi trẻ được đánh giá theo từng mục tiêu phù hợp các độ tuổi.
- Lồng ghép phòng chống dịch bệnh vào các hoạt động hàng ngày
  - 9/9 lớp thực hiện công tác truyền thông trên trang Web trường, nhóm FB, Zalo trường, lớp mỗi tuần 1 bài.
2. Chất lượng phát triển đội ngủ
- Phấn đấu trong năm học kết nạp 2 quần chúng vào Đảng; tham gia học lớp cảm tình đảng 1-2 quần chúng; 1 ĐV tham gia lớp trung cấp lý luận chính trị.
- 100% giáo viên thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi
đua, không có giáo viên vi phạm đạo đức nhân cách nhà giáo, tạo môi trường an toàn xanh  sạch đẹp và an toàn trong nhà trường.
- 100% cán bộ giáo viên đạt trình độ chuẩn, phấn đấu tỷ lệ giáo viên đạt trên chuẩn 95%.
- 100% giáo viên tham gia kiến tập, thao giảng, thi giáo viên giỏi trường, 4-5 giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi Thành phố và đạt giải cao.
- 100% soạn bài đúng chương trình, soạn bài và lên lớp bằng giáo án điện tử, soạn bài, lưu và chia sẽ bài soạn về Drivier cho HP chuyên môn đúng quy định hàng tuần trước thời gian dạy; khai thác cập nhật được các thông tin bổ ích trên mạng, 1 tuần đưa 2 bài giáo án điện tử lên trang trường; được đánh giá xếp loại tốt: 80%; loại khá: 20%.
 - 100% giáo viên thực hiện học tập nâng cao trình độ BDTX theo thông tư 12/2019 và hoàn thành có xếp loại cuối năm kết quả đề: Đạt.
- 100% cán bộ quản lý và giáo viên được đánh giá thực chất theo chuẩn nghề nghiệp quy định của Bộ GDĐT. Phấn đấu đạt chỉ tiêu giáo viên xếp loại Tốt 40%; Khá 50%; Đạt 10%. CBQL 3/3 xếp loại Tốt, đạt tỷ lệ 100%.
- 100% GV đều biết xây dựng cho mình và phối hợp với tổ xây dựng tiêu chí đánh giá chuẩn nghề nghiệp.
- 100% cán bộ và giáo viên được đánh giá viên chức. Xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 60%; Hoàn thành nhiệm vụ 40%.
- 30% GV được kiểm tra toàn diện; 70% GV được kiểm tra chuyên đề. Phấn đấu đạt loại giỏi 65%, khá 35%.
- 100% giáo viên tham gia kiến tập, thao giảng phấn đấu xếp loại giỏi 65%, loại khá 35%.
- Tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm, phấn đấu đạt cấp thành phố 6 bản.
- 100% CBGV tham gia thiết kế đồ dùng dạy học dự thi “Sáng tạo khoa học kĩ thuật” cấp trường và phấn đấu có 1-2 bộ đồ dùng thi cấp thành phố.
- 18/18 GV tham gia thi GVG cấp trường, 4-5 GV tham gia thi GVG cấp TP phấn đấu 2-3 đ/c đạt giải cao.
          - 100% GV có khả năng khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và 100% giáo viên biết thiết kế, tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng montesori và Staem.
- 100% giáo viên năng động, sáng tạo trong xây dựng môi trường hoạt động theo chủ đề Lấy trẻ làm trung tâm, chuyên đề phát triển vận động.
- 100% giáo viên thi đua làm đồ dùng đồ chơi theo chuyên đề Steam để trẻ hoạt động trải nghiệm phù hợp các chủ đề, xây dựng lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm được đánh giá xếp loại hàng tháng.
- 100% các lớp làm tốt công tác truyền thông, mỗi lớp có ít nhất 1-2 bài (video)/tuần đăng lên trang web, Zalo, fcebok, nhóm lớp.
- 100% giáo viên ứng xử có văn hóa, xây dựng được lớp học luôn hạnh phúc, giáo viên luôn hạnh phúc để giáo dục cháu cũng hạnh phúc.
          - Phấn đấu trong năm học không có cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm
đạo đức nhà giáo, vi phạm kế hoạch hóa gia đình.
 
3. Thi đua - khen thưởng
+ Tập thể:
- Tổ chuyên môn 3T và tổ chuyên môn 4T- 5T: Đạt tổ tiên tiến xuất sắc;
- 4 lớp xếp loại tốt, 5 lớp xếp xuất sắc.
+ Cá nhân:
- UBND tỉnh tặng Bằng khen 1 đ/c
- CSTĐ cấp cơ sở 3 đ/c
- UBNDTP tặng giấy khen 2 đ/c
- Trên 80% CBGV đạt lao động tiên tiến.
         IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
         - Thực hiện tốt chủ đề năm học 2022 - 2023 của GDMN thành phố “Xây dựng trường mầm non xanh - an toàn - thân thiện trong các cơ sở giáo dục mầm non".
 1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục
 Năm học 2022-2023 với chủ đề: “Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới, sáng tạo, củng cố nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục”; chủ đề “Xây dựng trường mầm non linh hoạt - an toàn - xanh - thân thiện”; mỗi một giáo viên đều nổ lực đột phá thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra.
 Thực hiện bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường, Quy định về đạo đức nhà giáo; các quy tắc ứng xử, quy chế làm việc đối với đội ngũ giáo viên; Tổ chức tập huấn chuyên môn,  sinh hoạt chuyên môn về kỹ năng ứng xử và giải quyết các tình huống sư phạm, chấn chỉnh tình trạng giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, mỗi một giáo viên tự nghiện cứu và tự đột phá thay đổi trong tổ chức phương pháp dạy học một cách có hiệu quả nhất.
 Mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên thường xuyên học tập nghiên cứu nâng cao hiểu biết về các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non. Thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các nghị quyết của Đảng Bộ tỉnh, Hội đồng Nhân dân, các quyết định của UBND tỉnh, các văn bản chỉ đạo của Sở, thành phố, phòng giáo dục và địa phương.
 Xây dựng tiêu chí đánh giá xếp loại GV, tổ chuyên môn, lớp. Hàng tháng, hàng kỳ đánh giá xếp loại cá nhân tổ, lớp nghiêm túc và khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân  có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.
 Xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ hàng tháng, hàng tuần tổ chức kiểm tra toàn diện 1-2 đ/c kiểm tra chuyên đề 2-3 đ/c, kiểm tra giám sát các hoạt động hàng ngày. Trong quá trình kiểm tra góp ý, tư vấn về chuyên môn đối với giáo viên được kiểm tra.
Chủ động, Linh hoạt, sáng tạo trong xây dựng chương trình giáo dục phù hợp từng lứa tuổi, mỗi giáo viên phải có sự thay đổi đột phá trong thực hiện chương trình GD phù hợp địa phương; đầu tư xây dựng mô hình trải nghiệm tạo môi trường  các hoạt động khám phá, trải nghiệm, vận động cho trẻ; Giáo dục kỷ năng sống, phát triển và bồi dưỡng năng khiếu, làm quen tiếng Anh cho trẻ phù hợp độ tuổi, tiếp tục lồng ghép, áp dụng phương pháp montesori, Staem đạt hiệu quả.
Thực hiện theo bộ tiêu chí đánh giá nhà trường với 5 hoạt động do BGD hướng dẫn: Xây dựng môi trường, Chương trình giáo dục (Kế hoạch, Tổ chức giáo dục, Đánh giá trẻ), Đội ngũ giáo viên, Đối tượng giáo dục đặc biệt, Sự phối hợp giữa nhà trường gia đình và cộng đồng. 
Các tổ, khối, lớp linh hoạt trong tổ chức các hội thi, giao lưu phù hợp với nhu cầu của trẻ, giáo viên.
Có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tham gia hội thi các cấp đạt kết quả cao.
Tổ chức các hoạt động có chất lượng để thực hiện tốt công tác truyền thông trong nhà trường và truyền thông ở tất cả các lớp.
Tham mưu kịp thời khen thưởng cho các giáo viên có thành tích cao trong từng tháng và cuối năm tạo động lực cho đội ngũ giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ.
Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) cho toàn thể giáo viên của trường, tổ chức thi  giáo viên giỏi cấp trường, bồi dưỡng giáo viên tham gia giáo viên giỏi cấp thành phố, phát động phong trào xây dựng lớp học hạnh phúc.
Hướng dẫn hổ trợ thực hiện chương trình giáo dục mầm non trong các nhóm trẻ gia đình đủ điều kiện.
2. Phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo trong tình hình mới
Tổng số Giáo viên: 18: Giáo viên khối Pooh: 6; Jery: 6; Donadl: 6
Ngoài ra trường HĐ dạy theo tiết dạy năng khiếu: tiếng Anh, Múa, Họa.
Đảm bảo đủ 2 giáo viên/lớp. Bố trí các giáo viên giỏi giáo viên có năng lực làm tổ trưởng, tổ phó phụ trách chuyên môn các tổ khối.
Tổ chức tập huấn chuyên đề nhắc lại cho giáo viên về nội dung phương pháp cách thức xây dựng kế hoạch, kỷ năng khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin, kỷ năng thiết kế và sử dụng giáo án điện tử, các phần mềm xây dựng bài giảng tương tác điện tử, kỷ năng xây dựng môi trường hạnh phúc, học tập thân thiện, xây dựng ngân hàng giáo án điện tử của các khối các tổ...
Tổ chức kiến tập hàng tháng vào thứ 5 tuần 2 và tuần 3, tổ chức thao giảng vào các ngày lễ 20/10; 20/11; 8/3, Tổ chức sinh hoạt chuyên môn tổ khối.
Nghiêm túc học tập các nội dung bồi dưỡng thường xuyên cho CBGV
+ CBQL: Moddun 5: GDMN trong bối cảnh đổi mới; Modun 6: Phát triển năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người CBQL cơ sở GDMN; Mooddun 8: Tổ chức sinh hoạt chuyên môn hiệu quả ở cơ sở GDMN; Moddun 11: Chỉ đạo hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em trong cơ sở GDMN; Moddun 19: GDMN theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm; Moddun 21: Phát triển đội ngũ GVMN theo Chuẩn nghề nghiệp GVMN
+ GV: Moddun 3: Rèn luyện phong cách làm việc khoa học của người GVMN; Moddun 8: Lập kế hoạch giáo dục trẻ em trong nhóm, lớp trong các cơ sở GDMN; Moddun 10: Đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở GGMN; Moddun 13: Tổ chức các hoạt động phát triển vận động cho trẻ em theo quan điểm giáo dục lấy trẻ em làm trung tâm; Moddun 17: Giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ em lứa tuổi mầm non
 Hướng dẫn 2 tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ phù hợp với mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ của tổ đề ra, chú ý đổi mới hình thức và nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn tạo động lực phấn đấu trong mỗi một giáo viên, chú trọng đổi mới về nội dung thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” kết hợp chuyên đề xây dựng trường học hạnh phúc.
Tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp trường vào dịp 20/11/2022, lựa chọn bồi dưỡng giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi cấp Thành phố, Bồi dưỡng hướng dẫn cho giáo viên biết cách đút rút kinh nghiệm và vận dụng một số Sáng kiến kinh nghiệm đạt bậc cao vào thực tiển công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Tổ chức giao lưu dinh dưỡng cấp trường.
Phát huy vai trò đội ngũ giáo viên cốt cán các cấp trong tổ nghiệp vụ của trường nâng cao chất lượng đội ngũ tạo sự lan tỏa trong toàn trường; tạo điều kiện, tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán được tham quan học tập ở các đơn vị trong thành phố, trong tỉnh và ngoài tỉnh để học tập, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực thực tế; thành lập tổ tư vấn chuyên môn gồm các đồng chí CBQL, GV cốt cán, Giáo viên giỏi cấp thành phố , cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ trong công tác nâng cao chất lượng Chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường.
3. Xây dựng trường học hạnh phúc, cảnh quan trường an toàn – xanh – thân thiện
3.1. Xây dựng trường học hạnh phúc-  an toàn - xanh - thân thiện
Xây dựng cảnh quan môi trường trong và ngoài lớp gắn với chuyên đề “xây dựng trường học hạnh phúc”, chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” Tùy vào từng chủ đề, Từng thời điểm thiết kế xây dựng cảnh quan nhà trường An toàn- xanh - sạch đẹp - thân thiện. Thiết kế môi trường theo hướng mở cho trẻ được thực sự  hoạt động, trải nghiệm, khám phá, tạo sản phẩm. Xây dựng mô hình “Thư viện xanh” Gắn với thực hiện các tiêu chí “Trường học hạnh phúc - Lớp học hạnh phúc - Thầy cô hạnh phúc - Trẻ hạnh phúc” hướng dẫn GV thiết kế các góc hoạt động trong lớp lồng ghép góc hoạt động steam, motesori, góc thực hành cuộc sống tạo môi trường cho trẻ đặc biệt tận dụng môi trường sẵn có của trường để thiết kế các khu vui chơi trải nghiệm cho trẻ, tạo cho trẻ có được cảm giác an toàn gần gũi thân thiện yêu thích khi đến trường. Tổ chức ngày hội Steam mỗi tháng 1 lần.
3.2. Tham mưu xây dựng cơ sở vật chất trường lớp theo hướng chuẩn hóa, đồng bộ, hiện đại, Thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục
Nghiêm túc thực hiện quy trình tổ chức huy động, vận động tài trợ theo đúng Công văn 5027/UBND-VX ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh để đầu tư chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị trường học. Tham mưu xây dưng kế hoạch vận động tài trợ với các hạng mục: Lắp đặt điều hoà 10 lớp học; mua sắm bổ sung bàn ghế, giá đồ dùng, tủ đựng chăn chiếu, ti vi các lớp; lắp đặt rèm cuốn phía sau dãy nhà học 2 tầng 6 phòng, ô chê nắng mưa
Tham mưu từng bước thực hiện lộ trình xây dựng kế hoạch xây dưng mô hình hoạt động “Thư viện xanh” theo kế hoạch đã duyệt.
- Tham mưu mua sắm bổ sung các đồ dùng, trang thiết bị đầy đủ cho các phòng chức năng đảm bảo như trang phục, dụng cụ phòng múa, vẽ…;
- Bổ sung đồ dùng đồ chơi đầu đủ theo theo thông tư 02 ở các lớp, các đồ chơi khu vui chơi vận động đảm bảo đủ cho trẻ hoạt động
- Mua sắm, bổ sung các chậu hoa, cây cảnh, thảm cỏ nhựa, các nguyên liệu để trang trí tạo môi trưởng ngoài mở cho trẻ chơi.
- Lắp đặt các bảng biểu, khẩu hiệu tuyên truyền, trang trí môi trường trong và ngoài các lớp học.
4. Củng cố, nâng cao chất lượng PCGDMN TE5T; PCGDMN TE4T
Tham mưu kiện toàn lại BCĐ phổ cập và xây dựng kế hoạch phổ cập năm học 2022-2023 cụ thể, phù hợp, đồng thời phát huy hiệu quả chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo phổ cập. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với trường tiểu học và trường THCS, các đoàn thể, các khối phố trong địa bàn phường để làm tốt công tác điều tra từng hộ gia đình, cập nhật thông tin và xử lý số liệu phần mềm thống kê số liệu PCGD theo quy định và hoàn thành sổ điều tra phổ cập giáo dục trẻ em 5 tuổi báo cáo vào 3 thời điểm đầu tháng 9, tháng 12, tháng 5.
Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao năng lực thực hiện PCGDMNTENT, Duy trì củng cố vững chắc PCGDMN TE5T, chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện PCGDMN TE4T trong năm học 2022-2023 và sử dụng phần mềm thống kê số liệu phổ cập theo quy định giúp CBQL, GV nắm được yêu cầu đổi mới thực tế trong công tác PCGDMNTENT.
Đội ngũ giáo viên có trình độ, năng lực phụ trách các lớp 5 tuổi, 4 tuổi, triển khai thực hiện hiệu quả bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi tạo tiền đề vững chắc cho trẻ vào lớp 1 và đạt mục tiêu cho trẻ 4 tuổi;
Tham mưu thực hiện đầy đủ và kịp thời chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách trợ cấp đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Nghị định của Chính phủ quy định chính sách phát triển GDMN.
5. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trong tình hình mới
5.1. Quản lý chất lượng công tác nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em
Quản lý chặt chẽ chất lượng bữa ăn đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm, bảo đảm cân đối, hợp lý về dinh dưỡng quy định.
- Tổ chức và duy trì cho 100% số trẻ được ăn bán trú tại trường, Xây dựng thực đơn thay đổi hàng ngày, hàng tuần, phù hợp mùa, đảm bảo cân đối các chất dinh dưỡng, chế biến món ăn phù hợp với khẩu vị của trẻ, đảm bảo thường xuyên đủ nhu cầu nước cho cơ thể trẻ, thực hiện dán tem lưu mẫu thức ăn theo quy định chung của Sở giáo dục.
Tổ chức bữa ăn gia đình 2 lần/ tuần, ăn buffe  mỗi tháng 1 lần, tổ chức các hoạt động trải nghiệm bé tập làm nội trợ, cùng bé vào bếp theo từng chủ đề.
Phối hợp với gia đình xây dựng chế độ bổ sung dinh dưỡng cho trẻ thừa cân, béo phì, giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất;
Phối hợp với ngành y tế phường xây dựng kế hoạch hoạt động y tế học đường tổ chức khám sức khỏe định kỳ, cân đo, theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ, phòng chống dịch bệnh cho trẻ, thực hiện tốt chiến dịch tiêm chủng vắc xin và khám sức khỏe định kỳ, tối thiểu 2 lần/năm, tổ chức cân đo cho trẻ 3 tháng 1 lần.
Hướng dẫn Ban đại diện cha mẹ học sinh xây dựng kế hoạch phối hợp với nhà trường trong việc kiểm tra các hoạt động hàng tuần đến kiểm tra các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng Giáo dục trẻ của trường.
Thực hiện đầy đủ và kịp thời chính sách hổ trợ ăn trưa chi phí học tập cho trẻ em mẫu giáo tạo điều kiện thuận lợi cho một số em có hoàn cảnh đặc biệt khó khănđược ăn bán trú tại trường.
Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ giáo viên, nhân viên, cha mẹ trẻ trong công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ tại trường qua hệ thống pa nô áp píc, góc tuyên truyền lớp trường, trang nhóm của lớp của trường.
Thực hiện Kế hoạch chương trình sức khỏe và dinh dưỡng học đường giai đoạn 2022-2025 và những năm tiếp theo của thành phố Hà Tĩnh, Nhà trường triển khai thực hiện cài đặt phần mềm Megakis trong thực hiện công tác bán trú;
Tổ chức Giao lưu dinh dưỡng cấp trường, tham gia Giao lưu về dinh dưỡng và sức khỏe trẻ mầm non cấp thành phố và cấp Tĩnh.
Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho tất cả các cô nuôi dưỡng đảm bảo sức khỏe tốt để thực hiện nhiệm vụ.
          Phối hợp phụ huynh tổ chức sinh nhật cho các bé hàng tháng tạo cho trẻ tinh thần yêu thích khi đến lớp.
5.2. Phát triển Chương trình Giáo dục mầm non
Thực hiện Chương trình GDMN theo quan điểm “Giáo dục LTLTT” kết hợp với chuyên đề “Xây dựng trường học hạnh phúc”.
Giao quyền tự chủ cho các tổ chuyên môn, các nhóm lớp, giáo viên chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục theo hướng phát triển chương trình GDMN với tình hình thực tế của lớp mình và tính thời sự của địa phương, Giáo viên chủ động trong xây dựng, thực hiện kế hoạch giáo dục; mục tiêu, nội dung giáo dục phát triển, dự kiến các chủ đề theo độ tuổi mình phụ trách, kế hoạch phát triển các chủ đề được xây dựng theo tính chất mở, không áp đặt, lựa chọn các nội dung phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của độ tuổi, phù hợp với nhà trường, lớp, điều kiện tự nhiên, các sự kiện của địa phương. Khuyến khích giáo viên sáng tạo trong xây dựng dự kiến các chủ đề mới mang tính thời sự, phát huy tối đa tính chủ động tích cực của trẻ, tăng cường hoạt động vui chơi tạo nhiều cơ hội để trẻ được tham quan, trải nghiệm, khám phá; chú trọng giáo dục hình thành và phát triển kỹ năng sống cho trẻ. Hàng tháng kiểm tra đánh giá góp ý đề ra giải pháp nâng cao chất lượng chương trình giáo dục trẻ.
 Xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục sáng tạo, thân thiện, khai thác hiệu quả môi trường sẵn có trong nhà trường tổ chức các hoạt động khám phá, trải nghiệm phù hợp, gắn với mô hình trải nghiệm sinh thái: trong đó chú trọng môi trường khám phá, trải nghiệm, thực hành: Khu vực chơi cát, chơi nước, vườn cổ tích, khu vui chơi vận động phát triển thể chất, sân chơi thực hành giáo dục an toàn giao thông, vườn rau, vườn hoa, làng nghề truyền thống, di tích thắng cảnh, lễ hội địa phương, mô hình các câu chuyện cổ tích..., Các góc hoạt động ở các lớp xây dựng theo hướng mở: Góc Steam, góc thực hành cuộc sống, góc rèn luyện kỷ năng, thư viện của bé. Phát huy thiết kế đồ dùng, đồ chơi sáng tạo khoa học kỷ thuật đưa vào sử dụng hiệu quả trong công tác GD trẻ;
Phát động phong trào làm đồ dùng đồ, đồ dùng Sáng tạo khoa học kỷ thuật theo từng khối lớp, hàng tháng chấm xếp loại đưa vào thi đua khen thưởng.
Tổ chức các ngày hội lễ: ngày hội đến trường, vui hội trung thu, ngày phụ nữ Việt Nam, ngày nhà giáo Việt Nam, ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, ngày tết nguyên đán, ngày vui 8/3,… qua đó trẻ biết ý nghĩa của ngày lễ hội và  hiện tình cảm của mình.
Tổ chức Vui hội trăng rằm, Ngày hội của cô giáo; Ngày vui 8/3, Chắp cánh ước mơ, Bé với hoạt động trải nghiệm, Giao lưu dinh dưỡng trẻ thơ cấp trường, Ngày hội vẽ tranh, Câu lạc bộ tiếng Anh, Những khúc nhạc hồng và tổ chức chia tay trẻ 5 tuổi ra trường.
Tiếp tục sử dụng bộ chuẩn giáo dục trẻ em năm tuổi của Bộ Giáo dục đào tạo, chuẩn bị tâm thế tốt cho trẻ em năm tuổi vào lớp 1, Thực hiện việc đánh giá sự phát triển của trẻ hàng ngày, chủ đề làm cơ sở cho việc xây dựng và kịp thời điều chỉnh kế hoạch giáo dục phù hợp với sự phát triển của trẻ.
Tổ chức giao lưu vận động các lớp trong trường theo từng chủ đề thực hiện.
Tổ chức cho cán bộ giáo viên tìm hiểu nghiên cứu ứng dụng các phương pháp giáo dục tiên tiến. Lồng ghép chương trình montesri, steam, chương trình giáo dục can thiệp sớm cho trẻ vào chương trình giáo dục MN một cách linh hoạt phù hợp. Hướng dẫn giáo viên chủ động phát triển chương trình giáo dục mầm non phù hợp điều kiện thực tế địa phương, từng bước xây dựng kế hoạch thực hiện lớp học chất lượng cao.
Tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn giáo viên lựa chọn lồng ghép tích hợp nội dung Giáo dục an toàn giao thông, giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng, tiết kiệm hiệu quả, giáo dục bảo vệ  tài nguyên biển và hải đảo và giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thảm họa thiện tai vào chương trình giáo dục trẻ. Tiếp tục sưu tầm và sáng tác đồng dao, ca dao, tục ngữ, các trò chơi dân gian, trò chơi vận động…vào các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.
Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường, giáo viên các lớp với phụ huynh trong tổ chức các hoạt động CSGD trẻ: Phụ huynh tham gia xây dựng kế hoạch, đóng góp nguyên liệu, làm ĐDĐC, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, như: Hoạt động trải nghiệm, lễ hội, tổ chức ăn buffet,
 Thường xuyên cập nhật kho học liệu dùng chung phục tham gia lao động…
6. Làm tốt công tác truyền thông về GDMN
Thường xuyên cập nhật kho học liệu dùng chung phục vụ trong bài giảng, giáo án điện tử, quản lý, khai thác dữ liệu kịp thời, chính xác ở phần mềm cơ sở dữ liệu ngành giáo dục đào tạo trên hệ thống: CSDL.moet.gov.vn, phần mềm PCGD, gửi nhận văn bản; hướng dẫn nhóm trẻ độc lập tư thục cập nhật thông tin vào dữ liệu đầy đủ theo quy định.
Tổ chức cho trẻ sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin chơi các trò chơi phần mềm Kidsmat tại phòng vi tính,  3/3 lớp 5 tuổi sử dụng bộ máy vi tính cài đặt phần mềm Kidsmart để tổ chức các hoạt động cho trẻ, 3/3 tổ chuyên môn sử dụng bộ máy chiếu projecter, khai thác tài liệu học tập bồi dưỡng thường xuyên.
Ban truyền thông trong nhà tường thường xuyên cập nhật viết các bài, làm các video đăng tải lên trang Wec, fcebuk, Zalo; Khuyến khích đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, giáo viên chủ động viết bài và đưa tin, bài về các kết quả hoạt động của nhà trường, của lớp, các cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc để khích lệ các cán bộ quản lí, giáo viên, phụ huynh, tạo sức lan tỏa sâu rộng .
Thường xuyên đưa kết quả thực hiện các hoạt động chuyên môn, hoạt động chung trong nhà trường truyền thông quảng bá thương hiệu của nhà trường; kết nối truyền thông với Phòng Giáo dục, Sở GDĐT;
Khai thác sử dụng kho tài liệu, học liệu: trên cơ sở kho tài liệu, học liệu của Bộ GDĐT và Sở GDĐT “Diễn đàn Giáo dục Mầm non Hà Tĩnh” với tên truy cập http://gdmamnonhatinh.violet.vn, “Diễn đàn giáo dục thành phố”, tại các nhóm zalo: “Truyền thông GDMN Hà Tĩnh” và “Truyền thông GDMN thành phố”, Thông qua các chủ đề, sự kiện hoạt động của nhà trường cập nhật kịp thời các tin bài lên các kênh truyền thông Wec, Fcebook, Zalo…
Tiếp tục thực hiện gmail, Driver trong chuyên môn, quản lý giáo án điện tử cho các khối lớp. Giáo viên gửi bài lên trang Web, Fcebook của trường 1-2 bài/tuần, Hàng tháng ban giám hiệu nhà trường tổng hợp kết quả sử dụng giáo án điện tử của giáo viên gửi vào ngân hàng giáo án điện tử của trường cho giáo viên tham khảo. Tất cả giáo viên soạn bài lưu lại trong Driver trong máy tính cá nhân và chia sẽ về cho đ/c PHT chuyên môn để kịp thời kiểm tra điều chỉnh thực hiện chuyên môn đạt hiệu quả.
V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
 
TT Họ và tên Trình độ CM Nhiệm vụ được phân công Chức vụ kiêm nhiệm   Ghi chú
1 Nguyễn Thị Yên Đại học GV Lớp Pooh1      
2 Lê Thị Hoài Đại học GV Lớp Pooh1      
3 Lê Thị Thùy Đại học GV Lớp Pooh2      
4 Trần Thị Lợi Đại học GV Lớp Pooh2      
5 Trần Thị Kim Liên Đại học GV Lớp Pooh3 TT tổ 4-5T    
6 Trần Thị thương Đại học GV Lớp Pooh3      
7 Nguyễn Thị Hoài Thu Đại học GV Lớp Jery1      
8 Lê Thị Hoa Đại học GV Lớp Jery1      
9 Phan Hồng Nhung Đại học GV Lớp Jery2 TP tổ 4-5T    
10 Phạm Thị Nam Đại học GV Lớp Jery2      
11 Nguyễn Thị Linh Đại học GV Lớp Jery3      
12 Nguyễn Thị Nga GV Lớp Jery3      
13 Hồ Thị Thanh Trà Đại học GV Lớp Donall1      
14 Phan Thị Phượng Đại học GV Lớp Donall1      
15 Lê Thị Thùy Chi Đại học GV Lớp Donall2      
16 Lê Thị Đăng Đại học GV Lớp Donall2      
17 Bùi Thị Ánh Tuyết Đại học GV Lớp Donall3 TT tổ 3T    
18 Trần Thị Tư GV Lớp Donall3      
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phó hiệu trưởng
- Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn nhà trường, Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện chuyên môn tổ 4-5 tuổi, 3 tuổi tham mưu mua sắm bổ sung các trang thiết bị ở các lớp, trong nhà trường.
          - Cùng với Hiệu trưởng tổ chức kiểm tra đánh giá và đánh giá thường xuyên đề xuất khen thưởng đối với giáo viên có thành tích xuất sắc, tốt.
          - Cùng với hiệu trưởng tổ chức các cuộc thi, các buổi giao lưu, chỉ đạo các buổi tham quan trải nghiệm, các hội lễ trong nhà trường nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn chung.
- Lên kế hoạch kiểm tra nội bộ trong trường, kiểm tra toàn diện, chuyên đề giáo viên, các hội thi, tham quan trãi nghiệm....
- Chịu trách nhiệm phân công công tác phổ cập của phường trong độ tuổi mầm non.
2. Tổ trưởng chuyên môn
- Dựa vào kế hoạch chuyên môn của trường để xây dựng kế hoạch, triển khai kế hoạch chuyên môn của tổ, đưa ra các chỉ tiêu, giải pháp, các phong trào thi đua và tổ chức thực hiện.
          - Chịu trách nhiệm trước BGH về kết quả thực hiện chuyên môn của tổ mình, thường xuyên báo cáo kịp thời về kết quả thực hiện hoạt động chuyên môn của tổ.
          - Chủ động trong các hoạt động, các phong trào thi đua, xây dựng bộ hồ sơ tổ đúng, đẹp, khoa học thực hiện kịp thời gian.
         3. Tổ phó chuyên môn
          - Cùng với tổ trưởng xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch chuyên môn của tổ, có trách nhiệm tham mưu với tổ về các hoạt động hàng ngày để
rút kinh nghiệm thực hiện đạt kết quả tốt.
          4. Giáo viên
- Thực hiện các hoạt động chuyên môn hàng ngày theo kế hoạch của tổ, của trường đã đề ra, có trách nhiệm trong công việc của mình và tham gia các hoạt động của tổ
          - Tích cực tham gia các phong trào thi đua của tổ, trường, của ngành có kết quả, phối hợp tốt với phụ huynh trong công tác chăm sóc giáo dục các cháu ở lớp mình phụ trách.
Trên cơ sở kế hoạch nhiệm vụ của chuyên môn, sự thống nhất phê duyệt của Hiệu trưởng nhà trường triển khai thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học trong hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2022- 2023. Phân công nhiệm vụ, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cán bộ, giáo viên, nhân viên, từng tổ chuyên môn và các đoàn thể trong trường để tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ năm học 2022-2023. Tổ chức các đợt sơ kết tổng kết để đánh giá kết quả và đúc rút kinh nghiệm. 
Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc kịp thời báo cáo với BGH để có hướng khắc phục.
          VI. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HÀNG THÁNG
Tháng 8/2022.
- Hoàn thành công tác điều tra phổ cập giáo dục .
- Phối hợp nhà trường làm tốt công tác tuyển sinh năm học mới 2022-2023 ( hoàn thành trước 15/8)
- Tổ chức lao động, trang trí tạo môi trường sân trường, các lớp học đảm bảo chuyên đề xây dựng trường học hạnh phúc.
- Tham mưu chuẩn bị tốt các điều kiện CSVC, trang thiết bị dạy học, xây dựng cảnh quan môi trường trong và ngoài lớp học theo chủ đề và ngày Hội toàn dân đưa trẻ đến trường.
- Tổ chức đón cháu vào ngày tựu trường 22/8/2022
- Chuẩn bị tập các tiết mục văn nghệ để Khai giảng năm học mới
- Phối hợp với y tế phường phun khử khuẩn xung quanh sân trường, các lớp học.
Tháng 9/2022.
- Tổ chức khai giảng năm học mới 2022-2023 vào ngày 5/9/2022
- Bắt đầu soạn bài chính thức chủ đề trường mầm non vào ngày 5/9/2022.
- Tham gia hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 của bậc học cũng như của ngành.
          - Tổ chức chuyên đề cho đội ngũ giáo viên, nhân viên.
          - Tổ chức cân đo sức khỏe trẻ đầu vào.
          - Xây dựng các loại kế hoạch năm học 2022- 2023, phòng GD duyệt kế hoạch cho nhà trường (có lịch của phòng).
- Tham gia Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2022-2023.
- Làm báo cáo, tổng hợp số liệu đầu năm học, nộp về phòng giáo dục Thành phố.
- Tham mưu mua sắm bổ sung đồ dùng thiết bị, đồ chơi cho trẻ ở các lớp.
- Tiến hành điều tra, nhập dữ liệu phổ cập, báo cáo số liệu vào cuối tháng 9/2022.
- Phối hợp UBND phường kiểm tra, rà soát nhóm trẻ độc lập tư thục trên địa bàn, báo cáo số liệu cụ thể các nhóm trẻ về Bộ phận Mầm non.
- Kiểm tra xây dựng kế hoạch chuyên môn, môi trường giáo dục ở các lớp, tổ chuyên môn, giáo viên.
- Tổ chức các hoạt động hàng ngày viết bài, làm video đưa lên trang web, zalo, fb của lớp, nhà trường.
- Phát động bài viết về cá nhân, tập thể, ảnh về giáo dục mầm non phục vụ công tác truyền thông.
Tháng 10/2022.
- Hoàn thành hồ sơ, số liệu đầu vào phổ cập giáo dục mầm non.
- Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo để đón đoàn các trường mầm non trong toàn tĩnh về giao lưu dinh dưỡng do sở giáo dục tổ chức.
          - Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày 20/10: Tổ chức thao giảng và xây dựng môi trường giáo dục “ lớp em  Xanh- Sach- Đẹp- An toàn- Thân thiện”.
          - Hoàn thành các loại hồ sơ sổ sách
          - Tổ chức hội lễ 20/10.
- Tổ chức kiểm tra nội bộ và kiểm tra toàn diện theo kế hoạch.
- Hoàn thành việc cập nhật rà soát các tiêu chuẩn, chuẩn bị đón đoàn kiểm tra phổ cập năm 2022.
          Tháng 11/2022.
          - Tổ chức các hoạt động trong nhà trường chào mừng ngày nhà giáo Việt nam 20/11/2022.
- Tổ chức giao lưu câu lạc bộ tiếng anh.
          - Tiếp tục thực hiện kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.
          - Chuẩn bị tốt đón đoàn kiểm tra của Phòng GD TP.
Tháng 12/2022.
- Đón đoàn kiểm tra công tác phổ cập của Thành phố công nhận phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, PCGD trẻ 4 tuổi.
- Tổ chức chương trình chúng cháu hát về đảo xa.
- Tổ chức cho trẻ 4,5 tuổi rải nghiệm hoạt động nghề nông.
- Tổ chức Ngày hội thể dục thể thao toàn trường.
- Tiếp tục thực hiện kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.
Tháng 1/2023.
- Hoàn thành chương trình sơ kết học kỳ I, triển khai kế hoạch học kỳ II.
- Kiểm tra chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, đón đoàn kiểm tra của Phòng giáo dục.
- Nghỉ tết Nguyên đán 2023.
- Duy trì nề nếp quy chế sau thời gian nghỉ Tết.
- Tiếp tục thực hiện kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.
- Tổ chức trẻ khối 5 tuổi, 4 tuổi tham quan.
          - Tổ chức cho trẻ tham quan, trải nghiệm chợ hoa hoa ngày tết, mùa xuân.
- Tổ chức trãi nghiệm Lễ hội mùa, xuân ẩm thực ngày tết cổ truyền.
Tháng 2.
- Hoàn thành công tác đánh giá chất lượng trường MN.
- Kiểm tra nội bộ, chuyên đề giáo viên.
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác CS-GD trẻ.
- Tổ chức kiến tập tổ, trường.
- Tổ chức tham quan dã ngoại Trạm y tế phường Tân Giang và giao lưu các khối, lớp, trường.
- Kiểm tra việc học tập BDTX của giáo viên và CBQL.
- Đón đoàn kiểm tra của Sở GDĐT.
- Tổ chức SH chuyên môn tháng 02.
tháng 3/2023
- Kiểm tra thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng trường mầm non.
                   - Tổ chức giao lưu: Giao lưu dinh dưỡng
- Tiếp tục thực hiện kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.
- Phát động phong trào sưu tầm sáng tác thơ, chuyện, trò chơi, câu đố cho trẻ mầm non.
Tháng 4/2023
- Chấm thi sưu tầm sáng tác thơ, chuyện, trò chơi, câu đố cho trẻ mầm non.
- Tổ chức Rung chuông vàng ở các lớp và toàn trường.
          - Tổ chức Ngày hội thể dục thể thao toàn trường.
- Đánh giá, xếp loại chương trình Bồi dưỡng thường xuyên cho Giáo viên.
Tháng 5/2023
- Tổ chức Ngày hội vẽ tranh, Giao lưu những khúc nhạc hồng
- Tổ chức thực hiện đánh giá hiệu trưởng, hiệu phó, chuẩn giáo viên theo quy định.
- Tổ chức đánh giá  xếp loại công tác học tập Bồi dưỡng thường xuyên, tổng hợp kết quả nộp về phòng.
- Chấm sáng kiến kinh nghiệm cấp trường, hoàn thành nộp về phòng giáo dục.
          - Xét danh hiệu thi đua tập thể, cá nhân, hoàn thành nộp về phòng Giáo dục
          - Tổ chức đánh giá chất lượng trẻ.
          - Tổ chức tổng kết năm học và cấp giấy chứng nhận cho trẻ vào lớp 1, tổ chức chia tay các cháu 5 tuổi ra trường.
          - Hoàn thành báo cáo tổng kết, thi đua cuối năm gửi về phòng trước ngày 10/ 5/2023, tổ chức tổng kết năm học./.
 
Nơi nhận:
- Các TT tổ chuyên môn;
- CBGV nhà trường;
- Lưu: VT, HS.

 
         HIỆU TRƯỞNG PHÊ DUYỆT                                              NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
 
 
 
                                                Trương Thị Hạnh Hiền         
 
 

Tác giả bài viết: Trương Thị Hạnh Hiền

Nguồn tin: Trường mầm non Tân Giang:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay33
  • Tháng hiện tại3,939
  • Tổng lượt truy cập405,103
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây