KẾ HOẠCH GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUÝ II/2023

Thứ tư - 05/04/2023 07:22
 TRƯỜNG MẦM NON TÂN GIANG
UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
 
                             Số:       /KH-TMN

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                     
                                                       Tân Giang, ngày 05 tháng 04 năm 2023

 
 
KẾ HOẠCH
Công tác phổ biến giáo dục pháp luật quý II năm 2023

          Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-TMN ngày 05 tháng 01 năm 2023 của trường Mầm non Tân Giang về việc công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023;
           Căn cứ vào tình hình thực tế, trường mầm non Tân Giang xây dựng Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật quý II năm 2023 như sau:
           I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
           1. Mục đích
         - Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục, trách nhiệm của nhà trường trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo trong toàn trường;
        - Làm chuyển biến mạnh mẽ ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật. Gắn giáo dục pháp luật với công tác tư tưởng chính trị, đạo đức, giáo dục văn hóa truyền thống và rèn luyện ý thức tự nguyện, tự giác tìm hiểu, chấp hành pháp luật của cán bộ giáo viên, nhân viên góp phần ổn định môi trường giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước về giáo dục.
        - Tăng cường phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng và Nhà nước gắn tuyên truyền PBGDPL với việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”;
         - Thực hiện công tâc PBGDPL hiệu quả, phù hợp đối tượng; đảm bảo công tác PBGDPL được thực hiện một cách linh hoạt, sáng tạo, đa dạng hóa các hoạt động nhằm phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.
        - Xây dựng thói quen thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong lối sống sinh hoạt, làm việc, học tập: Xây dựng “Văn hóa phòng, chống dịch bệnh Covid-19” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ý thức tuân thủ, chấp hành luật phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để thích ứng an toàn, linh hoạt góp phần đẩy lùi dịch bệnh.
          2. Yêu cầu
        - Triển khai sâu rộng, toàn diện, đồng bộ các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhà trường. Phối kết hợp giáo dục pháp luật trong chương trình chính khóa với các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và giáo dục ngoại khóa.
        - Tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong và ngoài ngành giáo dục.
       - Lựa chọn nội dung giáo dục pháp luật phù hợp, có hệ thống và bảo đảm hiệu quả thiết thực; nội dung trọng tâm là các quy định pháp luật về giáo dục mới ban hành; các quy định pháp luật mới về cán bộ, công chức, viên chức; Luật Giáo dục; Luật lao động; Điều lệ trường MN; Thông tư, hướng dẫn quy chế dân chủ, thi đua khen thưởng, tài chính, tài sản công, quản lý dạy thêm, học thêm; nội quy, quy chế trong đơn vị, các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành, tiết kiệm chống lãng phí…
         II. NỘI DUNG
        - Kịp thời phổ biến các quy định pháp luật mới liên quan đến GDĐT và các quy định pháp luật phù hợp với từng CBGVNV và CMHS phổ biến nội dung, kiến thức pháp luật theo chương trình giáo dục đồng thời lồng ghép có hiệu quả nội dung PBGDPL theo kế hoạch, chương trình, đề án. Trọng tâm tuyên truyền PBGDPL tập trung vào các nội dung.
         - Nghị quyết số 93/2022/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 quy đinh mức thu học phí đối với cơ sở GD MN, GD PT và GD TX công lập trên địa bàn Hà Tĩnh.
          - Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Bí thư trung ương Đảng.
          - Luật Công đoàn số: 12/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012.
          - Luật phòng chống tham nhũng số: 36/2018/QH14.
          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
         - Xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật quý II tới toàn thể CBGV, NV. Gắn việc phổ biến, giáo dục pháp luật với thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.
          - Đăng tải các văn bản lên trang website của nhà trường để tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, giáo viên.
         - Tiếp tục bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (theo nội dung quy định tại Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ). Tăng cường xây dựng và hoàn thiện mục thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật trên Website Trường.
             DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CỤ THỂ
TT Thời gian Nội dung Người tuyên truyền
1 Tháng 04 - Nghị quyết số 93/2022/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 quy đinh mức thu học phí đối với cơ sở GD MN, GD PT và GD TX công lập trên địa bàn Hà Tĩnh.
- Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Bí thư trung ương Đảng.
Trương Thị Diện
2 Tháng 05 - Luật Công đoàn số: 12/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012.
- Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
Trần Thị Khánh Hòe
3 Tháng 06 - Luật phòng chống tham nhũng số: 36/2018/QH14.  Trương Thị Hạnh Hiền
 
           Trên đây là Kế hoạch công tác phổ biến GD pháp luật quý II năm 2023. Nhà trường yêu cầu các bộ phận và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường cần bám sát kế hoạch này để tổ chức triển khai và thực hiện Kế hoạch có hiệu quả./.
 
Nơi nhận:
- CBGV, NV thực hiện;
- Đăng Web site trường;
- Lưu: VT, HS. 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
  
 
 
Trương Thị Diện
 

Tác giả bài viết: Trần Thị Khánh Hòe - P. Hiệu trưởng

Nguồn tin: Trường mầm non Tân Giang:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay104
  • Tháng hiện tại4,010
  • Tổng lượt truy cập405,174
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây