KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUÝ III 2022

Thứ sáu - 15/07/2022 08:21
UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
TRƯỜNG MẦM NON TÂN GIANG

Số:       /KH-TMN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
  Tân Giang, ngày 15 tháng 07 năm 2022
 
KẾ HOẠCH
Công tác phổ biến giáo dục pháp luật quý III năm 2022
 

          Thực hiện Công văn số 230/PGDĐT ngày 13 tháng 07 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Tĩnh về việc hướng dẫn công tác phổ biến giáo dục pháp luật quý III năm 2022;
          Căn cứ vào tình hình thực tế, trường Mầm non Tân Giang xây dựng Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật quý III năm 2022 như sau:
          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          1. Mục đích
          Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục, trách nhiệm của nhà trường trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo trong toàn trường.
          Làm chuyển biến mạnh mẽ ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật. Gắn giáo dục pháp luật với công tác tư tưởng chính trị, đạo đức, giáo dục văn hóa truyền thống và rèn luyện ý thức tự nguyện, tự giác tìm hiểu, chấp hành pháp luật của cán bộ giáo viên, nhân viên góp phần ổn định môi trường giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước về giáo dục.
          Tăng cường phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng và Nhà nước gắn tuyên truyền PBGDPL với việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
           Thực hiện công tác PBGDPL hiệu quả, phù hợp đối tượng; đảm bảo công tác PBGDPL được thực hiện một cách linh hoạt, sáng tạo, đa dạng hóa các hoạt động nhằm phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.
           2. Yêu cầu
          Triển khai sâu rộng, toàn diện, đồng bộ các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhà trường. Phối kết hợp giáo dục pháp luật trong chương trình chính khóa với các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và giáo dục ngoại khóa.
        Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường. Tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong và ngoài ngành giáo dục.
          II. NỘI DUNG
          Tăng cường phổ biến pháp luật vê thông tin các nội dung chính sách, pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID 19, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Ngoài ra nhà trường chú trọng tuyên truyền, phổ biến các văn bản mới của Bộ GDĐT và chính phủ như sau:
          - Chỉ Thị số 36/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
            - Chỉ Thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em.
          - Chỉ Thị 12-CT/TU ngày 09/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động ”Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
           - Thông Tư 34/2021/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non, phổ thông công lập.
           - Thông Tư 83/2021/TT-BTC ngày 04/10/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí tập huấn, bồi dưỡng GV và CBQL cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới.
           III. HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP
         Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên môn Giáo dục công dân, báo cáo viên, người làm phụ trách công tác phổ biến giáo dục pháp luật.
          Tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác PBGDPL trong nhà trường.
        Thực hiện các hình thức tuyên truyền miệng trực tiếp, tọa đàm, buổi nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt các câu lạc bộ, đối thoại pháp luật, hội diễn sân khấu hóa, thi tìm hiểu pháp luật, tuyên truyền trực quan qua pano, áp phích, băng-rôn, tranh cổ động. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy lợi thế của mạng xã hội, kết hợp, lồng ghép các hình thức tuyên truyền, phổ biến với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn như trong các hội nghị, chương trình tập huấn, các buổi họp hội đồng hàng tháng, các hoạt động ngoại khóa, các buổi sinh hoạt chính trị, hoạt động văn hoá, văn nghệ...
          Tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả công tác PBGDPL. Nhân rộng mô hình mới, cách làm hiệu quả, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức đoàn thể, các cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp trong công tác PBGDPL của nhà trường. Đưa nội dung tuyên truyền PBGDPL vào tiêu chí để xét thi đua hàng tháng, cả năm.
           IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          Xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật quý III tới toàn thể CBGV, NV. Gắn việc phổ biến, giáo dục pháp luật với thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.
          Đăng tải các văn bản lên trang website của nhà trường để tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, giáo viên.
          Tiếp tục bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (theo nội dung quy định tại Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ). Tăng cường xây dựng và hoàn thiện mục thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật trên Website Trường.
     DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CỤ THỂ 
TT Thời gian Nội dung Người tuyên truyền
1 Tháng 7 - Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
- Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em
Trần Thị Khánh Hòe
2 Tháng 8 - Chỉ thị 12-CT/TU ngày 09/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động   Người VN ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
- Thông tư 34/2021/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp
Trương Thị Diện
3 Tháng 9 - Thông tư 83/2021/TT-BTC hướng dẫn kinh phí tập huấn, bồi dưỡng GV và CBQL Trương Thị Hạnh Hiền
 
          Trên đây là Kế hoạch công tác phổ biến GD pháp luật quý III năm 2022. Nhà trường yêu cầu các bộ phận và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường cần bám sát kế hoạch này để tổ chức triển khai và thực hiện kế hoạch có hiệu quả./.
 
Nơi nhận:
- CBGV, NV;
- Đăng Web site trường;
- Lưu: VT, HS. 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
  
 
 
Trương Thị Diện
 

Tác giả bài viết: Trần Thị Khánh Hòe - P. Hiệu trưởng

Nguồn tin: Trường mầm non Tân Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay118
  • Tháng hiện tại2,342
  • Tổng lượt truy cập456,756
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây