KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC HẠNH PHÚC NĂM HỌC 2022-2023

Thứ năm - 29/09/2022 15:34
UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
TRƯỜNG MẦM NON TÂN GIANG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                          Số:       /KH - TMN                                                           Tân Giang, ngày 29 tháng 9 năm 2022
 
NĂM HỌC 2022 - 2023 
“XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC HẠNH PHÚC”
KẾ HOẠCH
                                                       
          Căn cứ Hướng dẫn số 537/HD-PGDĐT của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Tĩnh ngày 17/11/2020 về việc hướng dẫn triển khai xây dựng “Trường học hạnh phúc”;
        Căn cứ Hướng dẫn số 364/PGDĐT-GDMN ngày 03/10/2022 của phòng GDĐT thành phố về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023;
          Căn cứ vào Kế hoạch số 139/KH-TMN ngày 22/9/2022 của trường Mầm non Tân Giang về việc thực hiện kế hoạch năm học 2022 - 2023;
          Căn cứ vào tình hình thực tế, trường Mầm non Tân Giang xây dựng Kế hoạch “Trường học hạnh phúc” năm học 2022 - 2023 như sau:
            I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
           Trường Mầm non Tân Giang tiếp tục đẩy mạnh xây dựng “Trường học hạnh phúc”. Phát huy kết quả chuyên đề xây dựng “Trường học hạnh phúc” với chủ đề “Hiệu trưởng thay đổi vì một trường học hạnh phúc” làm nền tảng để thực hiện giải pháp đổi mới phát triển giáo dục, trường Mầm non Tân Giang quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành và của bậc học đề ra.
           Thực hiện tốt nhiệm vụ năm học với chủ đề Xây dựng trường học hạnh phúc, linh hoạt, sáng tạo trong công tác quản lý, chỉ đạo.
          Góp phần tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động về đạo đức, năng lực ứng xử sư phạm của đội ngũ CBGV, NV và phụ huynh hướng tới xây dựng trường học không chỉ là nơi cung cấp các nhu cầu giáo dục mà phải là nơi tạo ra hạnh phúc, ở đó CBGV, NV và học sinh được yêu thương, được tôn trọng, được an toàn được hiểu và có giá trị.
        Xây dựng môi trường linh hoạt, an toàn, xanh, thân thiện, văn minh, bền vững, ngăn ngừa các hành vi thiếu chuẩn mực đạo đức trong đội ngũ CBGV, NV và phụ huynh hoặc các hành vi làm tổn thương đến danh dự nhân phẩm đội ngũ nhà giáo.
          II. NHIỆM VỤ CHUNG
         1. Công tác tuyên truyền, phổ biến đến CBGV, NV phụ huynh trong trường học mục đích của Xây dựng trường học hạnh phúc
          Phối hợp với Công đoàn và các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền đội ngũ CBGV, NV, phụ huynh có nhận thức đầy đủ, đúng đắn về tầm quan trọng của việc tạo dựng và duy trì những giá trị văn hóa công sở mà ở đó CBGV, NV và các cháu được yêu thương, tôn trọng, an toàn và có giá trị.
           Giáo viên là người gieo trồng hạnh phúc, khi giáo viên có tư tưởng, thái độ thay đổi tích cực, biết vận dụng các kỹ năng sư phạm sẽ giúp trẻ vui vẻ khi đến trường. Giáo viên chính là người truyền lửa và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến con trẻ của mình. Muốn trò thay đổi thì trước tiên giáo viên phải thay đổi từ tư tưởng, lối sống đến các phương pháp dạy học tích cực và có kỹ năng ứng xử sư phạm tốt.
          Xây dựng kênh truyền thông trong nhà trường: website, Facebook; messenger, zalo…nhằm tuyên truyền đến các bậc phụ huynh cần quan tâm xây dựng một gia đình mà trong đó mọi thành viên có nghĩa vụ và trách nhiệm với nhau. Xây dựng một phong cách sinh hoạt có nề nếp, phù hợp nhu cầu hứng thú nhằm rèn cho trẻ những kỹ năng cần thiết, chuẩn bị tiền đề cho cấp học tiếp theo. Đặc biệt người lớn phải giữ uy tín, vai trò gương mẫu của mình trong gia đình và ngoài xã hội.
          Nhà trường và Công đoàn chủ động trong việc hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho CBGV, NV thực hiện tốt các nội dung xây dựng trường học hạnh phúc phù hợp với điều kiện của cá nhân, lớp và trường.
         Phát động viết bài truyền thông hàng tháng trên kênh truyền thông của trường về các hoạt động của trẻ hằng ngày, công tác chăm sóc nuôi dưỡng, công tác phòng chống dich Covid-19.
         Xây dựng các góc tuyên truyền, thiết kế các bảng biểu tuyên truyền, lựa chọn các tiêu đề mang tính giáo dục trên các tranh ảnh, tuyên truyền về phòng chống dich Covid-19, trang trí các cây xanh, hành lang, lối đi lại trong và ngoài khu vực của lớp, của trường…
        2. Bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi CBGV, NV và các cháu trong việc xây dựng trường học hạnh phúc, an toàn, thân thiện trong môi trường GD.
          Tuyên truyền, vận động CBGV, NV nắm vững và tổ chức thực hiện nghiêm túc pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành, thực hiện nghiêm túc bộ quy tắc ứng xử trong trường học.
           Tọa đàm về trường học hạnh phúc về sự đồng cảm, khoan dung, có mối quan hệ tích cực sáng tạo, khả năng, kỹ năng và sẵn sàng hợp tác một cách tốt đẹp. Xây dựng giá trị sống và kỹ năng sống trong nhà trường.
           Tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động: Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Dân chủ kỹ cương, tình thương trách nhiệm”, thực hiện tốt chủ đề năm học: “Đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo vì một trường học hạnh phúc”.
           Tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Trường học hạnh phúc” vào ngày họp hội đồng đầu tháng, mỗi tháng xây dựng một chủ đề.
          Tổ chức tốt các ngày lễ hội, các buổi giao lưu, học tập, trải nghiệm mang tính tuyên truyền trong đội ngũ CBGV, NV, các bậc phụ huynh.
           Tổ chức công tác truyền thông trên trang website, facebook, zalo, … của trường Trường học hạnh phúc, cô giáo hạnh phúc, lớp học hạnh phúc, các cháu hạnh phúc.
             Xây dựng bộ tiêu chí thi đua cho CBGV, NV tham gia ký cam kết và thực hiện thi đua trong năm học.
           3. Hỗ trợ CBGVNV nâng cao kỹ năng ứng xử sư phạm, ý thức đạo đức nghề nghiệp, giáo dục đội ngũ CBGV, NV biết lắng nghe, thấu hiểu, tôn trọng và được an toàn, biết chia sẻ ghi nhận và yêu thương.
           Tổ chức tập huấn chuyên đề nâng cao nhận thức trách nhiệm về đạo đức nhà giáo, xây dựng trường học an toàn thân thiện, tiêu chí trường học hạnh phúc cho CBGVNV, xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trong trường học.
           Tổ chức tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng tình huống, kỹ năng ứng xử sư phạm.
         Tổ chức các hoạt động giáo dục kết nối bản thân: CBGV, NV được Ứng xử với chính mình, giúp GV nhận ra cảm xúc của mình, điều chỉnh cảm xúc và đạt những mục tiêu tích cực.
          Tổ chức các hoạt động giáo dục kết nối với người khác: Giúp giáo viên có kỹ năng giao tiếp ứng xử với người khác, phát triển sự cảm thông, đồng cảm, thấu cảm với người khác, biết duy trì các mối quan hệ một cách tích cực; có trách nhiệm với bản thân.
        Xây dựng mô hình “ngôi trường hạnh phúc” trong đó CBGV hạnh phúc các cháu hạnh phúc không có hiện tượng vi phạm đạo đức nhà giáo; lấy tiêu chí “Đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo vì một trường học hạnh phúc”.
           Mời chuyên gia về trao đổi, nói chuyện chuyên đề về “trường học hạnh phúc”.
           4. Xây dựng môi trường sáng xanh, sạch đẹp, an toàn, thân thiện
Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của nhà trường đáp ứng nhu cầu sử dụng và bảo đảm an toàn, vệ sinh, phù hợp cảnh quan, môi trường thân thiện.
           Có công trình vệ sinh, nước sạch và các công trình xây dựng khác bảo đảm an toàn, thân thiện, dễ tiếp cận, phù hợp với nhu cầu đa dạng của người sử dụng.
          Bảo đảm an ninh trật tự; an toàn vệ sinh thực phẩm; an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích; phòng chống dịch bệnh Covid-19; an toàn, phòng, chống cháy, nổ; an toàn phòng, chống thảm họa, thiên tai.
            Xây dựng, công khai và thực hiện nghiêm túc bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường. Lồng ghép đánh giá theo quy tắc ứng xử vào tiêu chí đánh giá thi đua CBGV, NV trong trường MN.
           Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động ngoài giờ chính khóa: Câu lạc bộ tiếng anh, báo cáo chương trình dạy năng khiếu, các hoạt động xã hội, từ thiện vì cộng đồng, hoạt động giao lưu văn nghệ, Rung chuông vàng… các hoạt động an toàn, lành mạnh, thân thiện, bình đẳng, phù hợp với độ tuổi, đặc điểm sinh lý, tâm lý lứa tuổi MN.
              Thực hiện tốt công tác phòng, chống bạo lực học đường.
           Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, áp dụng phương pháp giáo dục Montessori, stem, steam…
              Trang trí lớp học, xây dựng tủ sách lớp học góp phần tạo dựng lớp học hạnh phúc, tổ chức hội thi thiết kế khu vui chơi trải nghiệm cho trẻ…
           5. Phát hiện, tôn vinh và biểu dương, khen thưởng các lớp, CBGV, NV điển hình về xây dựng môi trường sư phạm; những tấm gương nhà giáo tận tụy mẫu mực, có thành tích trong giảng dạy, nghiên cứu, học tập và sáng tạo để lan tỏa trong toàn trường, trong ngành GD và cộng đồng.
             Xây dựng chủ đề trọng tâm của năm học: “Đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo vì một trường học hạnh phúc”. Phát động trong toàn thể đội ngũ nhà giáo cùng hưởng ứng tham gia, lồng ghép vào việc xây dựng tiêu chí đánh giá xếp thi đua hàng tháng.
            Tiếp tục phát huy truyền thống của đội ngũ CBGV, NV trường MN Tân Giang, phối hợp công đoàn biểu dương gương người tốt việc tốt khen thưởng và nêu gương. Đồng thời bồi dưỡng và phát hiện những tấm gương nhà giáo tiêu biểu, có đạo đức tốt, hành vi đẹp trong giao tiếp ứng xử để nêu gương đăng tải trên trang thông tin của trường, của ngành.
             Tổ chức tốt các họat động biểu dương khen thưởng kịp thời cho CBGV, NV khi đạt được thành tích tốt, tổ chức khen thưởng vào các dịp sơ kết tổng kết các đợt phát động nhằm động viên khuyến khích và nhân rộng thêm vào các dịp 20/11, cuối năm học.
               III. CÁC TIÊU CHÍ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC HẠNH PHÚC
               1. Tiêu chí 1. V môi trường nhà trường và phát trin cá nhân
              1.1. Chỉ tiêu phấn đấu
             Trường học phải an toàn về thể chất và tinh thần. cán bộ giáo viên, nhân viên và trẻ phải được bảo vệ, không có sự xúc phạm về thể xác và tinh thần để mỗi khi đến trường như là về nhà.
               Nhà trường nói không với bạo lực học đường.
              100% các cháu thực hiện tốt những quy định của nhà trường về nề nếp kỷ luật.
              100% các cháu tham gia các hoạt động nhằm phát triển năng lực cá nhân.
             100% các cháu có hoàn cảnh đặc biệt (về tinh thần, sức khỏe, kinh tế) đều được quan tâm, chia sẻ, động viên và hỗ trợ.
            Các phòng học được trang trí phù hợp, luôn sạch đẹp, gắn với nhu cầu học tập và rèn luyện, như là ngôi nhà thứ hai của học sinh.
             100% các cháu đều thích được đến lớp, thích được đi học.
             Các khối công trình hỗ trợ học tập được bố trí hợp lý, khoa học, thuận tiện cho hoạt động dạy và học.
           Khu sân chơi, bãi tập đáp ứng nhu cầu tối thiểu về dụng cụ, thiết bị để giáo viên giảng dạy và rèn luyện của học sinh.
              Khu vệ sinh đáp ứng yêu cầu về giới tính, luôn sạch sẽ và an toàn khi sử dụng.
              1.2. Giải pháp thực hiện
            Chỉ đạo các lớp đưa chuyên đề “Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021-2025 vào trong các hoạt động hằng ngày cho trẻ.
            Tổ chức các hoạt động trải nghiệm, sinh hoạt tập thể cuối tuần, giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian, trò chơi vận động, múa dân vũ giữa các khối, các lớp; các hoạt động giáo dục kỹ năng như: bảo vệ bản thân, phòng ngừa và ứng phó với hiện tượng bạo lực học đường, bắt cóc… để tăng cường sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm lý cho các cháu và CBGV, NV. Trong trường thường xuyên đảm bảo các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức, không để xảy ra hiện tượng vi phạm đạo đức nhà giáo và bạo lực học đường.
             Tham mưu kịp thời với cấp trên để đầu tư trang thiết bị, mua sắm bổ sung đồ dùng, đồ chơi, cải tạo, tu sửa các phòng chức năng, phòng làm việc; mua sắm đồ dùng phục vụ bán trú, đồ dùng phục vụ phòng hoạt động thể chất, đồ chơi ngoài trời, thiết kế các góc hoạt động trải nghiệm, vận động, khám phá khoa học cho trẻ hoạt động đảm bảo theo quy định của trường chuẩn Quốc gia mức độ 1, kiểm định chất lượng cấp độ 2…
              Phối kết hợp với phụ huynh, tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục bổ sung cây xanh, cây hoa để tạo môi trường sư phạm thoáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện và cởi mở.
              Phối hợp với Công đoàn xây dựng bộ quy tắc ứng xử phổ biến đến 100% CBGVNV; tổ chức tốt các chuyên đề về quy tắc ứng xử, đạo đức nhà giáo. Thường xuyên duy trì bầu không khí thân thiện cởi mở giữa cô với cô; cô với trẻ; cô với phụ huynh và những người xung quanh. Đặc biệt luôn tạo môi trường hoạt động an toàn thân thiện cho trẻ được hoạt động tích cực và hứng thú, tạo cho mọi thành viên trong trường, trong lớp học được yêu thương, được tôn trọng, được hiểu, được có giá trị và được đảm bảo an toàn để “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.
             Thường xuyên quan tâm chăm sóc tốt sức khỏe cho trẻ và CBGV, NV. Chú trọng công tác đảm bảo an toàn phòng tránh tai nạn thương tích, phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bổ sung đủ năng lượng hàng ngày cho trẻ thông qua chế độ ăn hàng ngày: xây dựng thực đơn hợp lý, phù hợp khẩu phần ăn và dinh dưỡng cho trẻ trong ngày.
              Thường xuyên tạo mọi điều kiện cho trẻ được hoạt động, vui chơi học tập một cách tích cực, tạo cơ hội để mỗi đữa trẻ và mỗi CBGV, NV đều được phát triển tối đa tiềm năng của bản thân, không ai bị bỏ lại, tất cả đều thay đổi và tiến bộ.
               CBGV, NV thường xuyên sử dụng các biện pháp giáo dục, kỹ luật tích cực, chú ý đến xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
                Phối hợp với Công đoàn thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.
               2. Tiêu chí 2: Về hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ
               2.1. Chỉ tiêu phấn đấu
             100% các cháu trong trường được chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục theo phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, được đối xử công bằng, hợp lý, phù hợp với điều kiện và khả năng của bản thân.
             100% giáo viên tích cực xây dựng môi trường học tập cho trẻ, cán bộ, giáo viên, nhân viên tự chăm sóc sức khoẻ tâm lý và thể chất, tự trang bị cho bản thân các giá trị sống, kỹ năng sống phù hợp với đạo đức, nhân cách nhà giáo trong môi trường giáo dục.
             100% CBGV, NV thực hiện tốt quan điểm “Nhà giáo hỗ trợ cùng nhau phát triển” để chia sẻ, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
             100% cán bộ, giáo viên, nhân viên được bồi dưỡng về nhận thức, chuyên môn nghiệp vụ chăm sóc, giáo dục trẻ, thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phù hợp điều kiện của trường, lớp và địa phương.
            Bảo đảm 100% các cháu trong trường đều được tạo cơ hội học tập qua chơi và bằng nhiều cách khác nhau phù hợp với nhu cầu, hứng thú và khả năng của bản thân trẻ.
            100% học sinh trong trường được tham gia các hoạt động khác
            2.2. Giải pháp thực hiện
             Mỗi CBGV, NV luôn là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo, luôn là tấm gương sáng cho phụ huynh và các cháu học tập noi theo. Luôn đi đầu trong mọi lĩnh vực.
           Đối xử công bằng với trẻ, phân biệt đối xử, không kỳ thị, với trẻ, tạo hứng thú, phù hợp, thấu hiểu và chấp nhận sự khác biệt tâm lý, thể chất, hoàn cảnh của mỗi đứa trẻ. Mọi hoạt động liên quan quan tới công tác CSGD trẻ, tới công tác quản lý được bàn bạc, cởi mở, lắng nghe, thấu hiểu, đối thoại tích cực.
            Rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ: Hàng ngày giáo viên chú ý đến việc giúp trẻ ứng xử trong giao tiếp giữa cô và trẻ, giữa trẻ với trẻ với mọi người xung quanh thông qua các hoạt động học tập, vui chơi bằng các câu hỏi, các tình huống xảy ra hàng ngày. Tạo nên mối quan hệ thân thiện, gần gũi để trẻ tự tin trong giao tiếp. Xây dựng mối quan hệ như trong gia đình “Cô là mẹ các cháu là con”. Thường xuyên rèn luyện cho trẻ có kỹ năng và thói quen tự phục vụ bản thân như: Tự mặc quần áo, đi dày dép, chải đầu tóc... Có ý thức tự giác trong học tập, thu dọn đồ dùng đồ chơi...
Đổi mới, sáng tạo nội dung sinh hoạt hoạt chuyên môn, động viên, khuyến khích giáo viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện tác phong sư phạm, đạo đức nhà giáo để giáo viên có nhiều kiến thức mới hữu ích, hấp dẫn và lôi cuốn trẻ.
             Đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tạo nhiều cơ hội cho trẻ và CBGV, NV được tự do phản hồi, sáng tạo và gắn kết; được chủ động thể hiện quan điểm, ý tưởng; có thói quen làm việc nhóm và hợp tác                                                                                                      
             Thành lập và duy trì các nhóm “Nhà giáo cùng nhau phát triển” ngay từ tổ chuyên môn để có thể hỗ trợ nhau khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
            Khắc phục triệt để cách quản lý và tương tác mang tính áp đặt, gây căng thẳng cho học sinh và cán bộ nhà giáo người lao động trong nhà trường;
             CBGV, NV tự chăm sóc sức khỏe tâm lý và thể chất cho bản thân, tự trang bị cho mình và thực hành được các giá trị sống, kỹ năng sống phù hợp với đạo đức, nhân cách nhà giáo trong môi trường giáo dục.
            Chú ý công tác chăm sóc sức khỏe cho các cháu, công tác phòng chống các dịch bệnh Covid-19 như xây dựng kế hoạch giản cách giữa các lớp, giản cách trong giờ học, giờ ăn hết mức có thể, đo thân nhiệt cho phụ huynh và học sinh khi đưa cũng như khi đón.
             3. Tiêu chí 3. V các mi quan h trong và ngoài nhà trường
             3.1. Chỉ tiêu phấn đấu
             100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường được quan tâm, hỗ trợ.
           100% cán bộ giáo viên nhân viên và trẻ xây dựng được mối quan hệ yêu thương, tin tưởng, thấu hiểu, quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ, bao dung, đoàn kết tôn trọng lẫn nhau.
              Không có cháu nào bị phân biệt đối xử, bị kỳ thị bởi sự khác biệt.
              Các sở thích, nguyện vọng hợp lý của cháu được đáp ứng.
              Không có cháu nào có biểu hiện tâm lý bất thường dẫn đến hành vi tiêu cực.
              Không có CBGV, NV vi phạm đạo đức nhà giáo.
             Không có phản hồi tiêu cực từ phía CMHS làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa nhà trường và gia đình, ảnh hưởng đến uy tín và chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục của nhà trường và giáo viên, nhân viên.
            Đảm bảo đoàn kết nội bộ, không có trường hợp CBGV, NV hay CMHS bức xúc, căng thẳng dẫn đến đơn thư khiếu kiện.
            3.2. Giải pháp thực hiện
           Cùng xây dựng một môi trường thân thiện: Các cô giáo thấu hiểu nhau, cô hiểu trẻ, trẻ thấu hiểu cô và trẻ thấu hiểu trẻ; quan tâm đến đồng nghiệp, quan tâm đến trẻ và trẻ quan tâm đến nhau. Mỗi người có thuận lợi, khó khăn riêng. Do đó sự chia sẻ cho đi, nhận lại sẽ tạo ra một sự gần gũi và gắn kết mọi người với nhau; Tạo dựng niềm tin trong mối quan hệ đồng nghiệp, tin tưởng vào trẻ và ngược lại hoài nghi, đố kỵ sẽ không có được hạnh phúc; Xây dựng tập thể hội đồng nhà trường và các trẻ trong nhà trường phải là một khối thống nhất vì mục tiêu chung xây dựng thành công “Trường học hạnh phúc”.
          CBGV, NV luôn là tấm gương cho các trẻ trong các mối quan hệ, trong tương tác, giao tiếp ứng xử và đối thoại; Quản lý tốt cảm xúc cá nhân, kiềm chế cảm xúc tiêu cực trong giao tiếp đối thoại, tương tác với trẻ, với đồng nghiệp.
CBGV, NV luôn tôn trọng, lằng nghe thấu hiểu và chủ động xây dựng được các mối quan hệ tích cực, tốt đẹp với trẻ; Chia sẻ cảm xúc, hoàn cảnh của mỗi cá nhân trẻ, quan tâm đến trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật…
CBGV, NV hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau trong các nhiệm vụ được giao; Quan tâm đến đời sống, tinh thần, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng, cùng nhau chia sẻ vui, buồn để xây dựng một ngôi trường hạnh phúc.
           Tích cực học tập, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, thường xuyên rèn luyện đạo đức, tác phong và kỹ năng làm việc chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu công việc một cách tốt nhất                                                  Phối hợp và hợp tác hiệu quả với phụ huynh, địa phương, cộng đồng và các lực lượng liên quan trong công tác giáo dục học sinh.
             IVBIỆN PHÁP THỰC HIỆN
           BGH nhà trường xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các nội dung hướng dẫn, xây dựng mô hình lớp học tiêu biểu theo các tiêu chí xây dựng trường, lớp mầm non hạnh phúc; triển khai tới 100% các lớp thực hiện mô hình “Xây dựng trường, lớp học hạnh phúc”. 
            CBGV, NV và mọi tổ chức trong nhà trường đều phải thi đua “Xây dựng trường mầm non hạnh phúc”, nhằm giúp cho mỗi CBGV, NV đều hiểu rõ được mục đích, yêu cầu và nội dung của việc “Xây dựng trường học hạnh phúc” phù hợp với tình hình thực tế, điều kiện của nhà trường và địa phương.
            Tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh, giáo viên tổ chức các trò chơi dân gian thông qua các buổi chơi các hoạt động hàng ngày của trẻ. Nhà trường tổ chức tốt các ngày hội ngày lễ trong năm học giúp trẻ có điều kiện để học tập, để thể hiện năng lực cá nhân trong hoạt động tập thể.
           Phối hợp với Công đoàn thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng, nhận thức, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn cho mỗi thành viên trong HĐSP, tổ chức các hoạt động phong trào thi đua Hai tốt, thi đua trong hệ thống Công đoàn, nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường; phối hợp, tổ chức các hoạt động giáo dục, văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao cho các cháu và giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
         Tham mưu với chính quyền địa phương huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài nhà trường để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả; phối hợp với Ban Đại diện CMHS. Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường cho trẻ.
          BGH nhà trường thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra đẩy mạnh công tác thi đua hàng tháng để có cơ sở đánh giá, nhận xét nhằm biểu dương, khen ngợi, động viên tinh thần cho các GV, NV và làm căn cứ xếp loại thi đua vào cuối năm học.
          Trên đây là kế hoạch xây dựng trường học hạnh phúc của trường mầm non Tân Giang, đề nghị đồng chí CBGV, NV; Công đoàn, các tổ chuyên môn căn cứ nội kế hoạch cụ thể hóa các nội dung nêu trên để triển khai và tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc nội dung kế hoạch đã đề ra. Trong quá trình tổ chức thực hiện có gì vướng mặc báo cáo Hiệu trưởng kịp thời giúp đỡ giải quyết./.
                                                                            
Nơi nhận:       
- BGH, Công đoàn, tổ CM, GV, NV;
- Đăng website trường;
- Lưu: VT, HS.


 
HIỆU TRƯỞNG
 

 
 
Trương Thị Diện

Tác giả bài viết: Trần Thị Khánh Hòe - P. Hiệu trưởng

Nguồn tin: Trường mầm non Tân Giang:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay70
  • Tháng hiện tại3,976
  • Tổng lượt truy cập405,140
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây